Voorwaarden

Op overeenkomsten met de Sociale Academie Utrecht zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.


Examenreglement

Op één- en meerjarige SAU opleidingen is het volgende examenreglement van toepassing.


Annuleringsregeling

De Sociale Academie Utrecht hanteert de volgende annuleringsregeling.


Klachtenregeling

Op overeenkomsten met de Sociale Academie Utrecht is deze klachtenregeling van toepassing.


Disclaimer

Wij besteden veel aandacht en zorg aan onze website. Er bestaat echter de mogelijkheid dat delen van de informatie zoals beschreven op deze website niet (langer) correct zijn.

De Sociale Academie Utrecht is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies en/of schade ten gevolge van het gebruik van deze site. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, wijzigen, verwijderen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder voorafgaande toestemming van Sociale Academie Utrecht.

Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites zijn uitsluitend opgenomen ter informatie van de gebruiker van deze site. De Sociale Academie Utrecht is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van sites waarnaar wordt verwezen.

Voor de meest actuele informatie over ons onderwijsaanbod kunt u altijd contact met ons opnemen via: [email protected]