Rauw op je dak

We verbinden en verliezen gedurende onze gehele levensloop. Ook gezinnen krijgen te maken met rouw. Het verlies van je broertje, het ziek worden van mama, die verhuizing met het gezin naar de andere kant van het land... Hoe kan het gezin een context vormen waarbinnen gerouwd mag worden? Hoe kan er ruimte ontstaan voor emoties, afscheid nemen, het zoeken naar betekenisgeving en aangaan van nieuwe verbindingen? Herman de Mönnink (2015) spreekt in dit geval van 3 rouwtaken binnen het gezin: de 3 O's.

1. Openlijke erkenning van het verlies (er samen over praten, kinderen er niet bij weghouden, erkennen dat het verlies heeft plaatsgevonden), 2. Ordening van de chaos (naar elkaar toetrekken, elkaar steunen, op adem komen, langzaam toegroeien naar nieuwe taken en rollen binnen het gezin) en 3. Orientatie op nieuwe doelen en relaties (na een fase waarin het gezin naar elkaar toetrok, elkaar steunde en de buitenwereld wat op afstand hield, ontstaat er na verloop van tijd weer ruimte voor de keuzes en ontwikkeling van de individuele gezinsleden. Er kunnen weer nieuwe relaties en doelen aangegaan worden.)

Bij al deze gezinstaken is het belangrijk om je te beseffen dat ieder gezinslid zijn eigen, unieke rouwproces doorloopt en dat hij/zij dit mogelijk anders beleeft en uit dan de andere gezinsleden. Als daar begrip en ruimte voor is, kan het gezin verder.

Een korte (kinder)documentaire die dit proces mooi laat zien is Rauw op je dak over Jolieke (12 jaar) die laat zien hoe haar gezin met het verlies van vader en gezondheid is omgegaan. Een prachtige korte film die de 3 gezinstaken bij rouw helpt illusteren. Voor meer informatie over verlies en rouw, zie ons SAU opleidingsaanbod tot verlies- en rouwtherapeut.