Onsterfelijk in the cloud?

Sinds de oprichting van Facebook zijn inmiddels dertig miljoen gebruikers overleden. Volgens berekeningen zullen er in 2065 meer dode dan actieve facebook gebruikers zijn. Facebook biedt inmiddels de mogelijkheid om een profiel een herdenkingsstatus te geven. Het account krijgt dan de titel ‘ter nagedachtenis aan’, en je kunt een officiële beheerder (familie/vriend) aanstellen die toegang krijgt tot het account en alle data kan downloaden.

Voor nabestaanden kan dit een 'vreemde' ervaring zijn: iemand is niet langer fysiek aanwezig, maar diens digitale identiteit lijkt nog 'levend' en blijft communiceren. Geliefden leven voort in data, in tweets, foto’s en berichten. Met DeadSocial™ en de ‘If I Die’-app kun je zelfs berichten en video’s maken voor sociale netwerken die pas na je je dood worden gepubliceerd. En onder het motto: When your heart stops beating, you’ll keep tweeting, zorgt _LIVESON ervoor dat je blijft tweeten na je dood. Een soort digitale reïncarnatie.

Je kunt je bij deze nieuwe ontwikkelingen afvragen of dit nabestaanden helpt of schaadt. Oudere visies op rouwverwerking gingen ervan uit dat een relatie met de overledene echt afsluiten nodig was om goed verder te kunnen. Tegenwoordig zijn er ook andere geluiden in de rouwbegeleidingskunde die op basis van onderzoek verdedigen dat een relatie met een overledene vaak blijft bestaan, zij het in symbolische vorm. Of social media daarin een rol kunnen spelen zal verder verkend moeten worden, maar is niet uitgesloten. Voor meer informatie over nieuwe inzichten op het gebied van rouwverwerking, zie onze post bachelor opleiding Verlies- en rouwtherapie. Deze opleiding leidt sociaal professionals op tot zelfstandig en door zorgverzekeraars vergoed verlies- en rouwtherapeut.