clichés met humor te lijf

Gisteren las ik een boeiend interview met caberetiere Sara Kroos (36 jaar.) Zij kampte vorige jaar met een ernstige depressie waarvoor ze opgenomen moest worden.

In het interview rekent ze af met een aantal hardnekkige clichés over depressie (en andere psychische ziektes) die anno 2017 nog steeds in onze samenleving leven.

Zo gaat ze in op het feit dat veel mensen depressie niet als ziekte maar als een vermijdbare vorm van 'ongelukkig zijn' opvatten.

Kroos: "Veel mensen begrijpen depressiviteit niet. 'Je hebt toch een prachtig leven?' Maar je zegt toch ook niet tegen een diabeticus: 'Je hebt alles dat je hartje begeert. Hoe kun je nou last hebben van suikerziekte?' Diezelfde mensen vragen nu: 'Ben je weer de oude?' Dan kan ik heel triest zeggen dat ik nooit meer de oude word. Maar dat wil ik misschien ook helemaal niet meer mensen, ik besef meer dan ooit hoe wankel het bestaan is en hoe kwetsbaar we zijn. Daar had ik weer de zwabber des levens voor nodig. Klats, recht in m'n smoel.'"

Door dit interview houdt Sara ons een spiegel voor ogen: het leven is niet zo controleerbaar en maakbaar als we vaak denken of hopen. Immers, iedereen kan ziek worden. "Mensen horen graag succesverhalen. Dat je je ziekte hebt overwonnen, er sterker uit gekomen bent. Ik ben er niet sterker uit gekomen. Maar ik ben me veel meer bewust van onze breekbaarheid."

Binnen ons SAU postbachelor onderwijs besteden wij daarom ruim aandacht aan hoe je als sociaal professional cliënten kunt begeleiden bij gebeurtenissen en problemen die zich niet lenen voor een maakbare, oplossingsgerichte en snelle oplossing.

Het gehele interview met Sara Kroos is hier terug te lezen.