Eilandjes zijn levensgevaarlijk?

We kennen allemaal het spanningsgebied tussen kiezen voor jezelf en kiezen voor de ander. Veel psychosociale problematiek is in essentie ook terug te voeren op dit spanningsveld. Hoe kan ik mijn eigen doelen verwezenlijken en niet geïsoleerd of van anderen vervreemd raken? Of juist: hoe kan ik met anderen verbonden blijven zonder mijzelf tekort te doen?

Sinds de jaren 60 zijn de welvaart en de individualisering in het Westen flink toegenomen. We zijn minder op elkaar betrokken en willen zo autonoom mogelijk zijn.

Maar hoe kunnen we groeien zonder echt contact met de ander? Hoe kunnen we ons opladen zonder nabijheid? Hoe komen we op ons eigen eiland aan nieuwe ideeën en hoe zorgen we voor mensen die zelf minder zelfredzaam zijn?

Op deze vragen zijn geen eenvoudige antwoorden voorhanden. Het zijn vraagstukken die inherent zijn aan ons mens-zijn. Binnen de opleiding Psychosociale Therapie staan we stil bij deze en andere spanningsvelden in het psychosociaal functioneren van mensen.

Kritisch leren denken over autonomie en verbondenheid is voor sociaal professionals een must. Zin in leuke ideeën? Kijk dan deze interessante IKON aflevering van 'Dus ik ben: een individu'.