Coaching

We leven en werken in een ingewikkelde en dynamische samenleving. Ook verschillende recente ontwikkelingen binnen het sociale werkveld leiden tot een continu wisselende vraag naar specifieke kennis en vaardigheden onder sociaal professionals. Gecertificeerde coaching biedt een krachtige leerondersteuning in de ontwikkeling van deze gevraagde competenties.

Onze coaches begeleiden de leerprocessen van sociaal professionals (coachees) waarbij zij zich gelijktijdig richten op de werkcontext, de resultaten, de zelfsturing en de professionaliteit van de coachee(s).

Zowel supervisie als coaching kan individueel en in groepsverband plaatsvinden.