Tweedaagse cursus narratief begeleiden

Wanneer cliënten ingrijpende gebeurtenissen meemaken, kan dit hun zelf- en wereldbeeld aantasten. In hun beleving zijn ze niet langer degene die ze dachten te zijn en de wereld lijkt niet meer in elkaar te zitten zoals aanvankelijk gedacht werd.

Vanuit narratief oogpunt zou je kunnen stellen dat ‘het oude verhaal’ de cliënt ‘niet langer past’ en dat er op zoek gegaan moet worden naar ‘nieuwe verhalen’ (betekenisgeving) die hem kunnen ondersteunen in het hervinden van hoop en zelfvertrouwen voor zijn toekomst.

In deze tweedaagse cursus worden de deelnemers toegerust in het narratief begeleiden van cliënten. Het doel van deze werkwijze is dat de cliënt op verhaal komt over dat wat er gebeurd is en dat hij oude betekenisgeving die niet langer werkzaam is leert ombuigen tot nieuwe betekenisgeving, waaruit hij motivatie en steun kan putten voor zijn vervolg.

Het woord ‘narrativiteit’ komt voort uit het Latijnse woord narrare, dat vertellen betekent. De mens is een zingevend wezen, die middels het construeren van verhalen betekenis toekent aan datgene wat hem overkomt. Verhalen zijn eigenlijk overal aanwezig. Ze zijn er in de vorm van sprookjes, drama, tekeningen, kunst, films, muziek, romans, geschiedenis, biografieën, mythen en legendes. De oorsprong van het werken met verhaalconstructies vinden we onder meer terug in de filosofie, religie en de (ontwikkelings)psychologie.

In de cursus zal stilgestaan worden bij de achtergronden en werkwijze van het narratief werken in begeleidingssituaties. Er zal ingegaan worden op verschillen tussen zogenaamde werkzame en niet-werkzame verhalen en hoe je als sociaal professional kan bijdragen aan de ontwikkeling van werkzame verhalen bij de cliënt.

Aan de hand van praktijkcasuïstiek zal er geoefend worden met praktische handvatten op het gebied van narratieve begeleiding.


Na deze cursus

In deze cursus maken sociaal professionals kennis met het gedachtengoed van de narratieve begeleidingskunde en het belang van het zoeken naar werkzame verhalen en betekenisgeving wanneer de cliënt geen (of niet langer) houvast ontleent aan hoe hij zichzelf en de wereld om zich heen ervaart.

Door tijdens de cursus veel te oefenen met praktijkcasuïstiek leren de deelnemers om zich verschillende facetten van narratief begeleiden eigen te maken.

De cursus biedt de deelnemers zowel op het gebied van kennis, vaardigheden als houdingsaspecten een verdieping aan om hun begeleiding van cliënten nóg effectiever te laten verlopen.


Praktische informatie

Deze tweedaagse cursus is een must voor mbo/hbo/wo opgeleide sociaal professionals die zoeken naar handvatten voor het omgaan met betekenis- en zingevingsvragen bij hun cliënten.

Cursusdata

Deze cursus wordt op dit moment alleen Incompany, d.w.z. op aanvraag van organisaties en instellingen aangeboden.

Omvang

Na het volgen van deze cursus krijgt u een bewijs van deelname met vermelding van de studielast.

Doelgroep

U heeft affiniteit en ervaring met het procesmatig begeleiden van mensen en heeft daar in uw werk (betaald of onbetaald) mee te maken. Verder beschikt u over een afgeronde relevante mbo, hbo of universitaire opleiding.

Meer informatie

Graag meer informatie over deze opleiding? Mail ons via [email protected] of bel ons op 06 11 10 50 67. Wij sturen u desgewenst onze informatie toe.