De kwaliteit van ons onderwijs

Ons onderwijs wordt verzorgd door een multidisciplinair team van professionals die werkzaam zijn in zowel de hulpverlening als het (vervolg) hoger beroepsonderwijs. Dit waarborgt een voortdurende transfer tussen theorie en praktijk in het door ons aangeboden onderwijs.

Accreditaties

Ons onderwijs zal altijd geaccrediteerd plaatsvinden. Het wordt getoetst aan de objectieve maatstaven van het CPION en/of Registerplein kwaliteitskeurmerk. Afhankelijk van de deelnemers aan het onderwijs kunnen en ook nog andere (aanvullende) accreditaties aangevraagd worden.

Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION) is een overkoepelende organisatie die namens de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland (SPHBO) post hbo onderwijs toetst en accrediteert, certificaten en diploma's waarmerkt en geaccrediteerde opleidingen en afgestudeerde studenten registreert. CPION biedt een garantie aan studenten dat zij zich via gecertificeerde opleidingen en bij- of nascholingen gedegen kwalificeren. Ook biedt zij afgestudeerden van onze meerjarige post bachelor opleidingen de mogelijkheid om zich aan te melden bij de beroepsverenigingen die het CPION hebben erkend, onder voorbehoud van de toelatingseisen van de betreffende beroepsverenigingen.

PHBO logo fc.jpg

Registerplein verzorgt accreditaties voor opleidingen, trainingen en cursussen die gericht zijn op sociaal professionals. Hun kwaliteitskeurmerk waarborgt dat het gevolgde onderwijs bijdraagt aan competentieversterking en het methodisch handelen van professionals. Geregistreerde professionals krijgen registerpunten van Registerplein voor het volgen van gecertificeerde opleidingen, cursussen en trainingen. Deze punten vallen in het Opleidingstraject of in de Vrije ruimte.

registerplein.png

Registraties

Het Centraal Register Korte Beroepsopleidingen (CRKBO) is een register van onderwijsinstellingen die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. De Sociale Academie Utrecht (SAU) is een CRKBO geregistreerde onderwijsinstelling.


Reacties van cursisten en studenten

De kwaliteit van ons onderwijs wordt uiteindelijk natuurlijk beoordeeld door onze studenten en cursisten zelf. Wil je meer lezen over hun reacties, lees dan hier verder.