Driedaagse basistraining tot SCHIP-behandelaar

Deze postbachelor training vormt een specialisatie voor sociaal professionals, mediators, echtscheidingsadvocaten en alle andere professionals die beroepsmatig in aanraking komen met mensen die in een (v)echtscheiding zijn beland.

De training is gebaseerd op het boek Vechten voor je scheiding, schipbreuk geslaagd, een aanpak voor postrelationele rouw (Rodenburg, T. Maarel, van der, L., 2016.) Lees hier een recente recensie op het boek.

De SCHIP-aanpak betreft een postrelationeel rouwtraject voor ex-partners met als uiteindelijke doel samen een nieuwe verbinding aan te gaan als ‘partners in ouderschap’. De SCHIP-aanpak bestaat uit vijf fases die de ex-partners gezamenlijk doorlopen:

 • fase 1 Samenkomen;
 • fase 2 Conflict- en Verliesverheldering;
 • fase 3 Helpend Horen;
 • fase 4 Integratie;
 • fase 5 Partners in ouderschap.

De methodieken die aan deze aanpak ten grondslag liggen zijn: de narratieve benadering en de EFT benadering.


Inhoud training

Een vechtscheiding kenmerkt zich door ernstig conflictueus verlopende communicatie tussen ouders. Regelmatig verliezen ouders daarbij het belang van hun kinderen uit het oog en staan ze continue in de vechtstand. Het woord ‘vechtscheiding ’heeft de focus van het conflict al in zich. De onderliggende verliesaspecten van de echtscheiding komen daardoor minder in beeld. Verliesaspecten betreffen niet alleen het verlies van de partner, gedeeltelijk verlies van de kinderen, maar ook verlies van vertrouwen, bestaande financiële zekerheden, sociale omgeving, huis en haard etc.

Met andere woorden: echtscheiding genereert rouw. Deze rouw wordt doorgaans individueel beleefd. Niet zelden wordt voorbijgegaan aan wat beiden gezamenlijk hebben verloren.

Een aanpak waarbij aandacht is voor zowel verlies- als conflictaspecten, een zogenaamde integrale aanpak, lijkt een aanzienlijk hoger oplossingspotentieel te hebben om uit de vechtscheiding te komen zodat de ex-partners weer als partners in ouderschap samen verder kunnen.

In de praktijk blijkt dat professionals vaak niet goed weten hoe te reageren op cliënten in een vechtscheiding. De gevoelde onmacht om tussen twee vechtende partijen in te staan maakt dat ze in een spagaat verzeild raken. Het werkveld geeft aan dat er behoefte is aan een gedeelde visie en aanpak om ex-partners weer in een goede balans te brengen waardoor ze verder kunnen met hun leven en hun kinderen gevrijwaard blijven van ongewenste spanning tussen de beide ouders.

In de training komen onder meer de volgende thema’s aan bod:

 • De theorie van relatievorming;
 • De connectie tussen verlies & conflict;
 • Het HART-model als analyse model bij verlies & conflict;
 • Hechtingstijl in relatie tot copingstijl;
 • Rouw in relatie tot echtscheiding;
 • De impact van seksuele ontrouw;
 • Herstel van vertrouwen.

Er wordt gewerkt met eigen casuïstiek en door de trainers aangeleverde casuïstiek.

Werkvormen: Kennisoverdracht • Verwerkingsopdrachten • Rollenspelen • Casuïstiekbespreking • Individuele eindpresentatie


Na deze training

Na deze training bent u in staat om als gecertificeerd SCHIP-behandelaar de SCHIP-aanpak zelfstandig toe te kunnen passen. U kunt zich daarna inschrijven in het SCHIP-behandelaar bestand zodat potentiële cliënten een beroep op u kunnen doen. U kunt op basis van het certificaat ook de experttraining volgen.


Praktische informatie

Deze driedaagse training is een must voor hbo en wo opgeleide professionals die beroepsmatig te maken krijgen met mensen die in een (v)echtscheiding zijn beland. Denk hierbij aan sociaal professionals, mediators en echtscheidingsadvocaten.

Trainingsdata

De volgende driedaagse trainingen vinden plaats op: 28, 29 en 30 november 2018 (VOL); 23, 24 en 25 januari 2019 (VOL); 8, 9 en 10 april 2019 en 19, 20 en 21 juni 2019. De trainingsdagen zijn van 9:30-17:00.

Prijs

€ 975. Prijzen zijn vrijgesteld van Btw. Koffie/thee, lunch, artikelen en trainingsmateriaal zijn inbegrepen. U kunt het bijbehorende boek op eigen gelegenheid aanschaffen. Als u aan bepaalde voorwaarden voldoet, mag u studiekosten aftrekken. Meer informatie vindt u bij de Belastingdienst.

Locatie

Utrecht.

Certificaat

Na het volgen van deze training krijgt u een certificaat met vermelding van de gevolgde inhoud en studielast. Met dit certificaat kunt u zich, indien gewenst, inschrijven in het SCHIP-therapeuten/mediators bestand.

Accreditatie

De training is SKB (68 punten), MfN (21 punten), NVRG (10 punten) en SKJ (31 punten) geaccrediteerd.

Incompany

Heeft uw bedrijf of organisatie specifieke kennis- of opleidingsvragen? Wij kunnen u van dienst zijn met een op maat gesneden training op het gebied van de SCHIP-aanpak. Wij stemmen qua inhoud, niveau, duur en locatie af op de wensen en behoeften die binnen uw arbeidscontext spelen.

Trainers

De training wordt gegeven door Tineke Rodenburg en Leoniek van der Maarel. Zij zijn de ontwikkelaars van de SCHIP-aanpak en de schrijvers van het bijbehorende boek: 'Vechten voor je scheiding, schipbreuk geslaagd, een aanpak voor postrelationele rouw' (2016).

Tineke Rodenburg is grondlegger van verlieskunde binnen de Hogeschool Utrecht. Zij is als docent verbonden aan verschillende opleidingen, waaronder de postbachelor opleiding Verlies- en rouwtherapie van de Sociale Academie Utrecht. Zij is werkzaam vanuit haar eigen praktijk als psychosociaal therapeut/systeemtherapeut en relatietherapeut. Haar expertise is met name gelegen in de begeleiding van verlies, rouw en echtscheiding. Zij geeft diverse trainingen/workshops en lezingen over het omgaan met verlies en rouw.

Leoniek van der Maarel is psycholoog, orthopedagoog, hypnotherapeut en werkt al 20 jaar als rouwtherapeut in haar praktijk in Leidschendam. Zij is verbonden aan Stichting Achter de Regenboog en is auteur van meerdere boeken over rouw bij kinderen, kanker en echtscheiding. Leoniek geeft diverse trainingen en is spreker over het omgaan met kinderen en verlies. Tevens is zij verbonden als docent aan de postbachelor opleiding Verlies- en rouwtherapie van de Sociale Academie Utrecht.

Meer informatie

Graag meer informatie over deze training? Mail ons via [email protected] of bel ons op 06 11 10 50 67. Wij sturen u desgewenst onze informatie toe. De eerste SCHIP-therapeuten en SCHIP-mediators zijn inmiddels gecertificeerd (maart 2017.)

De eerste SCHIP-therapeuten en SCHIP-mediators zijn inmiddels gecertificeerd (maart 2017.)