Driedaagse cursus cliëntgerichte grondhouding

Een effectieve begeleiding van cliënten staat of valt met de kwaliteit van de samenwerkingsrelatie. Alleen binnen een veilige relatie, waarin de cliënt zich door de hulpverlener gezien, erkend, begrepen en niet beoordeeld voelt, durft hij open te staan voor het verkennen en ontwikkelen van zijn mogelijkheden.

Om een effectieve samenwerkingsrelatie vorm te kunnen geven, zal de houding van de hulpverlener aan een aantal voorwaarden moeten voldoen. Tijdens deze tweedaagse cursus leren de deelnemers, tegen de achtergrond van Carl Rogers' theorievorming, om zich de cliëntgerichte grondhouding eigen te maken in de praktijk.

Lees verder...