Post hbo vervolgopleiding tot mediator

Waar mensen zijn, zijn conflicten. Op het werk tussen medewerkers onderling, in de relatie van professional met cliënten, in de samenwerking tussen organisaties, in de privésfeer en in de openbare ruimte. Omgaan met conflicten is niet eenvoudig. Dat geldt zowel voor de conflicten waarin uzelf als betrokken partij een rol speelt als voor conflicten waarin u geacht wordt een bemiddelende rol spelen. Deze opleiding leidt op tot mediator maar is ook uitermate geschikt voor alle professionals die conflictvaardig(er) willen worden. U leert om uw gesprekspartners beter te begrijpen en het gesprek zodanig te beïnvloeden dat dit naar een voor ieder zo optimaal mogelijke uitkomst leidt.

Lees verder...