Post mbo opleiding Ervaringsdeskundigheid Partnergeweld

De post mbo-opleiding Ervaringsdeskundigheid Partnergeweld richt zich op vrouwen die te maken hebben gehad met (ex-)partnergeweld en deze ervaringen als bron van kracht en kennis in willen zetten voor de ondersteuning en belangenbehartiging van vrouwen en hun kinderen die met (ex-) partnergeweld te maken hebben.

Deze opleiding is ontwikkeld in opdracht van stichting Zijweg, een organisatie voor en door vrouwen die met (ex-)partnergeweld te maken hebben (gehad).


Wat doet een ervaringsdeskundige partnergeweld?

De ervaringsdeskundige partnergeweld richt haar werkzaamheden zowel op vrouwen en hun kinderen die te maken hebben (gehad) met (ex)partnergeweld, als op professionals en beleidsmakers.

In de individuele ondersteuning van vrouwen belichaamt zij erkenning, hoop en vertrouwen. Zij helpt vrouwen hun ervaringen te uiten, geeft psycho-educatie over geweld, helpt veiligheidsplannen te maken en geeft praktische informatie over psychosociale en juridische hulpverlening bij partnergeweld.

Zij kan (kracht-)groepen begeleiden waarin vrouwen ervaringen uitwisselen en elkaar ondersteunen.

In haar activiteiten ten behoeve van professionals geeft de ervaringsdeskundige voorlichting en advies over de aanpak van partnergeweld.


Inhoud van de opleiding

In de opleiding komen aan bod:

 • het onderzoeken en analyseren van de eigen ervaringen met partnergeweld aan de hand van thema´s;
 • de theoretische basis van de verschijningsvormen en dynamiek van partnergeweld;
 • aandacht voor de speciale positie van kinderen in situaties van (ex)partnergeweld en de opvoedingsvragen waar dit hun moeders voor stelt;
 • het opbouwen van een vertrouwens- en samenwerkingsrelatie met vrouwen bij wie dat vertrouwen door het partnergeweld is beschadigd en beschaamd;
 • het geven van psycho-educatie over huiselijk geweld;
 • het belichamen van erkenning, hoop en vertrouwen;
 • het begeleiden van krachtgroepen voor vrouwen die met (ex)partnergeweld te maken hebben (gehad);
 • voorlichting geven over partnergeweld met inzet van het eigen verhaal over de ervaringen met partnergeweld de gevolgen en het herstel daarvan, waarbij de balans wordt behouden tussen afstand en betrokkenheid ten opzichte van het eigen verhaal;
 • kennis over de sociale kaart van psychosociale en juridische hulpverlening bij huiselijk geweld;
 • zorg dragen voor de eigen balans van draagkracht en draaglast en het bewaken van de eigen grenzen;
 • collegiale samenwerking en intervisie.

Praktische informatie

De post mbo opleiding Ervaringsdeskundigheid Partnergeweld is een opleiding voor vrouwen die met (ex-)partnergeweld te maken hebben gehad en deze ervaringen inzetten om binnen een vrijwillige of professionele organisatie te werken aan empowerment en belangenbehartiging van vrouwen en hun die met (ex-)partnergeweld te maken hebben (gehad).

De post mbo opleiding Ervaringsdeskundigheid Partnergeweld is een opleiding die bijdraagt aan de professionele kwaliteit van ervaringswerkers partnergeweld en die hun maatschappelijke positie verstevigt. Het betreft een 1-jarige deeltijdopleiding op post mbo niveau.

Fasering

De opleiding bestaat uit drie fasen:

Fase 1. In deze fase wordt aan de hand van thema's de theoretische kennis over partnergeweld vergroot en worden de eigen ervaringen met partnergeweld gedeeld en geanalyseerd mede met behulp van die theorie. De eigen ervaringen worden zo getransformeerd tot ervaringskennis.

Fase 2. In deze fase wordt onderzocht en geoefend hoe het delen van persoonlijke ervaringen kan worden ingezet voor een professioneel doel, zoals het geven van voorlichting over partnergeweld. Aan de orde komt wat zinvol is om te vertellen ter illustratie van een boodschap en om af te stemmen op de groep. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het professioneel hanteren van het eigen verhaal. Hierbij gaat het om het bewaken van de eigen grenzen en het hanteren van de eigen gevoelens. De ervaringsdeskundige partnergeweld moet haar verhaal met voldoende afstand kunnen vertellen om de boodschap over te brengen en om het doel en effect van haar voorlichting te bewaken. Tegelijkertijd moet zij ook emotioneel verbonden blijven met haar verhaal, omdat het anders niet goed overkomt. Zij kan haar publiek meenemen in een onbekende (onveilige) wereld door niet alleen de feiten, maar juist ook haar beleving te delen. Dit is een complexe vaardigheid.

Fase 3. In deze fase ligt het accent op het verwerven van professionele vaardigheden, zoals gespreksvaardigheden, vaardigheden om groepen te begeleiden, samenwerkingsvaardigheden en vaardigheden voor collegiale intervisie.

Locatie en tijden

De opleiding start in februari 2020 en duurt (ruim) 1 jaar. De student heeft gemiddeld één keer in de twee à drie weken een lesdag op de zaterdag. Een lesdag duurt van 9.30 tot 16.30 uur. De lesdagen vinden plaats in Utrecht.

Studiebelasting

De studiebelasting is gemiddeld 8 à 10 uur per week, waarvan eenmaal in de twee à drie weken een lesdag.

Prijs

€ 3.245,- (vrijgesteld van btw.) Dit bedrag is inclusief lunch, koffie/thee en lesmateriaal, exclusief literatuur. Als u aan bepaalde voorwaarden voldoet, mag u studiekosten aftrekken. Meer informatie vindt u op de site van de Belastingdienst.

Praktijkplek

Om een wisselwerking tussen theorie en praktijk te garanderen vragen wij onze studenten om (in ieder geval) tijdens de tweede helft van de opleiding een (betaalde of vrijwillige) praktijkplek te hebben van minimaal 10 dagdelen gedurende deze periode. Deze praktijkplek maakt het voor de student mogelijk om te kunnen werken aan studieopdrachten en te kunnen oefenen met de vaardigheden van de ervaringsdeskundige partnergeweld.

Na deze opleiding

Na het volgen van deze opleiding is de ervaringsdeskundige partnergeweld in staat op professionele wijze vrouwen die met (ex-)partnergeweld te maken hebben (gehad) hulp bieden om hun ervaringen te uiten en te delen, veiligheidsplannen te maken en wegwijs te worden in het aanbod van juridische en psychosociale hulpverlening.

De ervaringsdeskundige belichaamt begrip, hoop en vertrouwen en is een steun in de rug bij het moeizame traject van bevrijding en herstel na partnergeweld. De ervaringsdeskundige beschikt over zowel over vaardigheden voor individuele ondersteuning als voor het begeleiden van (kracht)groepen.

De ervaringsdeskundige partnergeweld kan professionals en beleidsmakers voorlichting geven over partnergeweld mede op basis van haar eigen ervaringen.

Diploma

Na afronding van deze post mbo opleiding krijgt de student een diploma met vermelding van de totale studielast.

Toelatingseisen

U heeft een mbo-opleiding afgerond op niveau 3 of 4. Als u niet aan deze vooropleidingseis voldoet, is het mogelijk hiervoor een assessment te doen. Daar zijn aanvullende kosten aan verbonden.

 • U heeft affiniteit met het werken als ervaringswerker op het terrein van partnergeweld.
 • U heeft ervaring met (ex)partnergeweld en u heeft voldoende afstand tot deze ervaringen om ze als ervaringsdeskundige partnergeweld te leren hanteren.
 • Uw huidige situatie is voldoende veilig en stabiel.
 • U voert naast de opleiding - in ieder geval in de tweede helft daarvan - werkzaamheden uit als ervaringswerker partnergeweld.
 • U bent daarbij aangesloten bij stichting Zijweg of een andere organisatie.

Accreditatie

De opleiding wordt CPION geaccrediteerd.

Meer informatie

Graag meer informatie over deze opleiding? Neem contact op met de opleidingscoördinator Charlotte van Besouw. Email: [email protected], tel: 06 1346 0445.