Reacties van deelnemers aan de cursussen en trainingen


"Dr. Simon Hogerzeil heeft op 14 januari 2017 aan leraren die de opleiding Master Educational Needs volgen een lezing over hechting gegeven. Hij weet de kloof tussen theorie en praktijk te dichten. Hij boeit het publiek door met twee voeten op de grond te blijven staan. Hij schept een veilige sfeer waardoor je leerschakelaar vanzelf aangaat. Een echte aanrader!"

Drs. Ginny Vlieks, Landelijk Coördinator Master EN SvO, 2017.


"Vandaag de driedaagse cursus psychopathologie afgesloten. Het is de docent goed gelukt om me tijdens de hele cursus mee te nemen. Hij maakte de theorie zeer levend door zijn manier van vertellen, voorbeelden en uitleg. Ook het uitdrukken van eigen kwetsbaarheid en ontdekkingsreis maakt de cursus mooi en echt. De kritische kijk van de docent op het onderwerp maakt dat ik nu nog meer stil sta bij eigen manier van werken. Ook na dertig jaar werkzaam in de psychiatrie was het een waardevolle cursus!"

Mw. Neeltje Roggeband, cursist Psychopathologie 2017.


"In januari 2017 volgde ik een korte workshop over omgaan met psychopathologie bij studenten in het hbo onderwijs. Ik was ontzettend enthousiast en vond dat de psychiater/docent iets vernieuwends deed: hij sprak over angst, crisis en hechting op een manier die warm, helder en realistisch was. Hij gebruikte beeldmateriaal dat ons liet voelen wat het betekent om in staat van alarm (het reptielenbrein) te komen. De docent stemde af op onze wensen als deelnemers en creëerde de workshop zo gedeeltelijk in overleg met ons. Hij werkte in het hier en nu en was congruent met wat hij vertelde. We kregen heldere handvatten wat te doen in contact met studenten ‘in crisis’. Ik zou willen dat alle studenten van de lerarenopleiding AI deze workshop kunnen gaan volgen!”

Mw. Corma Ruijgrok, lerarenopleider Omgangskunde, 2017.


"Wij, van de Gemiva SVG Groep, hebben de driedaagse cursus Verlies -en rouwbegeleiding als Incompany training gevolgd. Angelieke Stikkel heeft ons leerproces kundig en professioneel begeleid. De cursus is vernieuwend en inspirerend van opzet. Door de werkvormen en groepsopdrachten, was er genoeg interactie om tot verdiepend leren te komen. Heel mooi om hierbij om te zien was dat collega's zich veilig voelden om werk en privé casussen naar voren te brengen. Theorie werd afgewisseld met pakkende praktijkvoorbeelden: nieuwe kennis toepassen werd zo stukken makkelijker. Voor mij is het een tijd geleden dat ik een cursus heb gevolgd die zo goed in elkaar zat als deze en waar ik als professional zo veel aan heb gehad. Ik beveel de cursus daarom van harte aan voor ieder die werkzaam is in het sociaal & zorg domein, onmisbaar!"

Dhr. Aniel Shewdat, ambulant persoonlijkbegeleider, 2019.

Reacties van deelnemers aan de postbachelor opleidingen


"Ik kijk zeer tevreden terug op de opleiding Verlies en rouw. Als kenmerkend heb ik ervaren de grote betrokkenheid van de docenten, hun deskundigheid en toegankelijkheid. Het onderwerp rouw en verlies bleek een veel breder terrein te beslaan dan ik van te voren had kunnen bedenken. Vanuit mijn werk in de kinderrevalidatie sprak ik met ouders die voor de taak stonden om te leren omgaan met het verlies van gezondheid van hun kind en verlies van de verwachting van een gewoon gezinsleven. In mijn huidige baan binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie blijkt verlies ook een belangrijk thema. De ouders die ik hier ontmoet, hebben met een zelfde soort verlies te maken; het accepteren van wat er met hun kind aan de hand is. Ik merk dat aandacht voor het verlies hierbij ruimte geeft om verder te kunnen. Deze opleiding biedt HBO-ers die zich willen doorontwikkelen een prima mogelijkheid. Inmiddels ben ik ook gestart met een eigen praktijk, waarvoor de opleiding mij de inhoudelijke vaardigheden heeft geleerd om dit te kunnen én het zelfvertrouwen om het te gaan doen. En als extra pluspunt: een netwerk van collega-studenten die ongeveer hetzelfde pad bewandelen en elkaar zeer inspireren!"

Mw. Ymkje Albada, gezinstherapeut binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie, 2017.


"De opleiding Verlies en rouw stond al lang op mijn verlanglijstje. Ik werk veel met mensen met verlies, zowel in mijn praktijk als voorheen in mijn baan als medisch maatschappelijk werker en ik had behoefte aan meer verdieping in rouw- en verliesverwerking. Nu na afloop kan ik zeker stellen dat dit geslaagd is. Van je eigen levensverhaal beschrijven tot aan een Rouwproduct creëren en alles wat daar tussen zit; het zorgde voor verdieping, inzicht en handvatten voor mijzelf als professional. Maar bovenal ben ik er als mens sterker uitgekomen. Ik heb meer inzicht gekregen in mijn verhaal en hoe daar mee om te gaan, en daarbij meer inzicht gekregen in prioriteiten stellen en zien waartoe je in staat ben. Concreet vertaalde dit alles zich in het ontwikkelen van een rouwkwartet en het opzetten van een Rouwcafé. De eerste kwam voort uit een concrete opdracht van de opleiding. Dit product groeide uit ‘zijn voegen’ tot een methode voor de hulpverlener om op een laagdrempelige manier een verlies aan te kaarten. Het Rouwcafé is ontstaan op basis van de theorie van het Duale Rouwproces (Stroebe, 1999). Er ontstond zo een vrijblijvende plek voor nabestaanden om over rouw te praten, gesubsidieerd door de gemeente. Zo mooi om te zien dat mensen zich hier gehoord voelen en zich herkennen in de eenzaamheid van het rouwen. Ik kan niet anders zeggen dan dat deze opleiding een verrijking is geweest en ik er nog dagelijks de vruchten van pluk!"

Mw. Germien Grimmelikhuizen, Psychosociaal therapeut, Rouw- en verliesbegeleider, EMDR-therapeut, 2017.

od6.jpeg

"Op dit moment ben ik zo'n 1,5 jaar bezig met de opleiding Psychosociale therapie en wat vind ik de opleiding waardevol en wat had ik hier behoefte aan! In mijn werk als maatschappelijk werker wordt verwacht dat we kortdurend en oplossingsgericht werken. Hierbij mis ik de verdieping en de aansluiting bij de cliënt, maar ook de aansluiting bij mezelf. Mijn visie is dat je structurele veranderingen aan kunt brengen wanneer je snapt waarom je dingen doet zoals je ze doet. Door persoonsgericht te werken, iets waar deze opleiding mijns inziens voor staat, kun je dat creëren. Het intrigeert me hoe de mens in elkaar steekt en ik vind dat de inhoud van deze opleiding hier volledig bij aansluit. De lessen met theorie en praktijk, het beschrijven van je eigen levensloop, de bijeenkomsten van supervisie waar we nu mee bezig zijn en alle andere opdrachten dragen eraan bij dat je vanuit je pure zelf gaat werken. Je leert jezelf goed kennen, waardoor je de ander veel beter kunt helpen en begeleiden. De deskundigheid van de docenten en de betrokkenheid die ze tonen is voor mij een meerwaarde en maakt de opleiding uniek in zijn soort.

Ik wil uiteindelijk mijn eigen praktijk beginnen en ik merk dat deze opleiding me, nu al, zoveel handvatten hiervoor heeft gegeven. Als professional kan ik hier echt mee verder, maar ook als persoon ben ik gegroeid en sterker geworden. Dat zou ik iedereen gunnen.

Wat ik ook erg belangrijk en als zeer prettig ervaar is het kleinschalige onderwijs. Het contact is persoonlijk, laagdrempelig en men denkt vooral met je mee. Daarnaast ontstaat er door de manier van lesgeven een groepsdynamiek die ik als zeer veilig en prettig ervaar. Ook een kunst op zich. Ik adviseer de opleiding zeker aan!"

Mw. Simone Maters, (school)maatschappelijk werker, aankomend psychosociaal therapeut, 2019.