Eendaagse cursus - gereedschap om een effectieve workshop of presentatie te ontwerpen

Als sociaal professional beschik je over inhoudelijke kennis op gespecialiseerde terreinen als: echtscheiding, rouw en verlies, mishandeling, stress, burn-out enz. Dit zijn onderwerpen die regelmatig maatschappelijk in de belangstelling staan, iedereen kan er vroeg of laat mee te maken krijgen.

Je kunt op aanvraag of eigen initiatief jouw vakkennis willen delen binnen het onderwijs, de zorg, het bedrijfsleven. Maar hoe pak je dat effectief en professioneel aan? Hoe ontwerp en verzorg je een workshop of presentatie op zo'n wijze dat jouw deelnemers optimaal leren?


Inhoud cursus

Sociaal professionals worden steeds vaker gevraagd om hun kennis te delen in de vorm van een presentatie of een workshop:

  • De psycholoog/orthopedagoog houdt in het onderwijs een presentatie over leerlingen met 'speciale onderwijsbehoeften';
  • De verlies- en rouwtherapeut geeft een workshop aan leidinggevenden op een themadag over verlies en rouw;
  • De specialist op het gebied van mishandeling geeft een training aan medewerkers van een 'blijf-van-mijn-lijf-locatie'.

Dit kan de vraag oproepen: hoe vertaal ik mijn kennis en expertise op een manier die het leren van de deelnemers echt bevordert?

Precies daarover gaat deze cursus.

Kennis is geen ziekte. Sommige ziektes kunnen worden overgedragen. Kennis niet. Als er al iets kan worden overgedragen is het reproduceerbare kennis. Je kunt als trainer wel ‘groei bevorderen.’ (...) Bovendien: wie onderwijst, die leert zelf het meest!
— Westerhoff, 2009.
Er bestaat geen recept voor goed onderwijs, wel kunnen we beschrijven wat vaak werkt, onder welke omstandigheden, voor welke doelgroep en waarom.
— De Bruyckere, 2017.

Wat kun je verwachten?

Een stoomcursus essentiële (didactische) bouwstenen op het gebied van het verzorgen van een presentatie of workshop. Aan de orde komen: ophalen van voorkennis, surface learning en deep level learning, effectieve feedback, koppeling werkvorm-leerdoel.

De dag is gebouwd op het principe van: hoofd (kennis), hart (mindset), handen (vaardigheid). We werken op twee niveaus: enerzijds staat het ervaren centraal, daarnaast nemen we vanuit de metapositie het ervaren onder de loep. Zo ervaar je wat werkt en hoe dit werkt om vanuit deze kennis en ervaring beslissingen te nemen die passend zijn in de eigen situatie.


Na deze cursus

  • Heb je kennis van verschillende manieren om jouw boodschap op een effectieve en activerende manier over te brengen aan je publiek.
  • Heb je een raamwerk voor het opbouwen van een workshop/presentatie.
  • Kun je keuzes maken uit een repertoire van werkvormen die passen bij de verschillende fases in de workshop of presentatie.

Praktische informatie

Deze ééndaagse cursus is een must voor hbo en wo opgeleide sociaal professionals die nu of op termijn hun kennis effectief willen delen met anderen.

Trainingsdata

21 september 2018

Prijs

€ 249. Prijzen zijn vrijgesteld van Btw. Koffie/thee, lunch, event. artikelen en trainingsmateriaal zijn inbegrepen. Als u aan bepaalde voorwaarden voldoet, mag u studiekosten aftrekken. Meer informatie vindt u bij de Belastingdienst.

Locatie

Utrecht.

Certificaat

Na het volgen van deze cursus krijgt u een certificaat met vermelding van de gevolgde inhoud en studielast.

Accreditatie

De cursus wordt Registerplein geaccrediteerd.

Trainer

De training wordt gegeven door Nicoline Kruiswijk. Zij heeft ruime ervaring opgedaan in het Voortgezet Onderwijs als docent Nederlands en Verzorging, als counselor en als teamleider. Ze volgde de opleidingen Professioneel Begeleiden, Rouwbegeleidingskunde en behaalde een Master op het gebied van Video Interactie Begeleiding. Ze verlegde haar werkterrein van het primaire proces naar het trainen en begeleiden van medewerkers in het onderwijs en het adviseren van de leidinggevenden op het gebied van onderwijsontwikkeling. De rode draad in al haar werken is steeds opnieuw 'het bevorderen van het leren'. Ze is ervan overtuigd dat dit gebeurt in een dialoog, in interactie waarin recht wordt gedaan aan hoofd (kennis), hart (mindset) en handen (ervaring).

Meer informatie

Graag meer informatie over deze cursus? Mail ons via [email protected] of bel ons op 06 11 10 50 67. Wij sturen u desgewenst onze informatie toe.