De Sociale Academie Utrecht


Geaccrediteerd vervolgonderwijs voor sociaal professionals

De Sociale Academie Utrecht (SAU) verzorgt post mbo en post hbo vervolgonderwijs voor beroepskrachten in het sociale werkveld.

Wij bieden zowel één- als meerjarige vervolgopleidingen aan. Ook bieden wij korte cursussen en trainingen aan.

Al ons onderwijs wordt geaccrediteerd aangeboden. De accreditaties zijn een belangrijk kwaliteitskeurmerk richting het werkveld, beroepsverenigingen en zorgverzekeraars.

Studenten die ons CPION geaccrediteerd meerjarig postbachelor onderwijs hebben gevolgd kunnen hierdoor als therapeut door zorgverzekeraars erkend en vergoed worden. Dit stelt hen in staat een eigen praktijk te starten.


Een nieuw initiatief in hoger sociaal onderwijs

De Sociale Academie Utrecht (SAU) is een initiatief en samenwerkingsverband van therapeuten en docenten uit het hoger sociaal beroepsonderwijs. Wij delen de overtuiging dat de kwaliteit toeneemt wanneer de huidige grootschaligheid, bureaucratie en top down aansturing in het hoger sociaal onderwijs getackeld wordt. Om deze reden hebben wij een de Sociale Academie Utrecht opgericht: een 'platte' organisatie zonder onnodige 'fratsen'. Terug naar de menselijke maat. Hierdoor kunnen we ons richten op waar het in de kern om draait: goed onderwijs voor onze studenten.

In onze organisatievisie laten wij ons inspireren door andere sociale bottom-up initiatieven, zoals Buurtzorg en Zorgeloos.

Door de kwaliteit van ons onderwijs bieden wij sociaal professionals die 'de smaak te pakken hebben' de gelegenheid om eveneens een eigen initiatief als zelfstandig therapeut te starten.

De Sociale Academie Utrecht: een frisse, enthousiaste, kleinschalige onderwijsorganisatie zonder onnodige managementlagen. Binnen ons onderwijs staat aandacht voor de student & het onderwijs centraal.

De achtergrond van onze naam

De naam Sociale Academie Utrecht verwijst met een knipoog naar de Nederlandse sociale academies van weleer. Met de introductie van de ‘Nieuwe Zakelijkheid’ in de jaren 80, werd het hoger beroepsonderwijs steeds meer vanuit een technisch-instrumenteel perspectief georganiseerd en gemanaged. Er vonden sindsdien vele fusies, reorganisaties en schaalvergrotingen plaats. De voorheen kleinschalige sociale academies, verloren hun zelfstandig bestaansrecht en gingen op in de grote ‘onderwijsreuzen’. Bij de ontwikkeling van de Sociale Academie Utrecht hebben wij gekozen om enkele elementen van de vroegere academies als ‘best practices’ over te nemen en in een modern jasje te steken:

  • Wij werken met docenten die als inhoudsdeskundige op hun eigen vakgebied veel vrijheid en verantwoordelijkheid genieten wat betreft de invulling en ontwikkeling van hun onderwijs. Zij brengen hun kennis en vaardigheden bezield over op onze studenten.
  • Het onderwijs wordt facilitair en organisatorisch uitstekend ondersteund zodat studenten en docenten zich kunnen richten op de inhoud van het onderwijs.
  • Wij bewaken de kleinschaligheid van onze organisatie. Wij vinden het belangrijk dat studenten en medewerkers wederzijdse betrokkenheid kunnen (blijven) ervaren.
  • Wij bieden alleen onderwijs aan dat in direct verband staat met onze eigen kennis en praktijkervaring op het gebied van 'duurzaam en goed hulpverlenerschap'. We verliezen onszelf niet in tijdelijke trends en hypes.
  • Een belangrijk element in ons onderwijs is ‘Bildung’. Onze lessen en werkvormen dragen bij aan algemene kennis en vaardigheden, maar ook aan de persoonlijke ontwikkeling van onze studenten. We richten ons op de (verdere) ontwikkeling van zelfstandige, evenwichtige, kritisch denkende sociaal professionals.

Docenten en onderwijsontwikkelaars

Simon Hogerzeil is mede-oprichter van de Sociale Academie Utrecht. Hij werkt als psychiater bij Altrecht op de gesloten kliniek voor Acute Psychiatrie. Eerder werkte hij onder meer bij i-psy Utrecht, waar hij tweede- en derdelijns hulp aan migranten verleende. Simon heeft eigen praktijk voor psychiatrie en psychotherapie. Daarnaast begeleidt hij psychiaters in opleiding. Aan de universiteit Leiden verricht Simon op dit moment een promotieonderzoek naar de epidemiologie van psychotische stoornissen onder migranten. Vanuit zijn functie als psychiater krijgt hij dagelijks te maken met de begeleiding en behandeling van psychosociale problematiek en psychiatrie.

Wendy Schapendonk is psycholoog en psychotherapeut. Na haar universitaire opleiding tot Geestelijk Gezondheidskundige in Maastricht volgde zij de 4 jarige postdoctorale opleiding tot integratief psychotherapeut. Inmiddels werkt zij vanuit haar eigen praktijk in Budel als cliëntgericht/ EFT psychotherapeut, supervisor en leertherapeut. Hiernaast verzorgt zij onderwijs op dit gebied en is zij Supervisor International Society of Emotion Focused Therapy.

Angelieke Stikkel is werkzaam als docent en trainer in het hoger sociaal beroepsonderwijs en heeft een eigen praktijk voor existentiële therapie en verlies- en rouwbegeleiding. Daarnaast verzorgt zij Life Integration Process aanbod met als doel het bevorderen van persoonsintegratie en ondersteunen bij transitie. Zij studeerde Humanistiek in Utrecht. Angelieke is co-auteur van het Leerprogramma Narratief werken (2007, Trimbos-instituut) en voltrekt in haar vrije tijd huwelijken.

Leoniek van der Maarel is werkzaam als orthopedagoog en psycholoog vanuit haar eigen praktijk. Zij maakt daarnaast ook herinneringsfilms voor nabestaanden en geeft trainingen en workshops over hoe om te gaan met kinderen en verlies. Verder begeleidt zij lotgenotencontacten voor kinderen in rouw en in echtscheidingssituaties. Leoniek heeft verschillende boeken over verlies en rouw geschreven. Leoniek verzorgt lezingen en is werkzaam als dagvoorzitter tijdens studiedagen en congressen.

Karin Bosveld is werkzaam als coach, supervisor en mindfulnesstrainer. In haar eigen praktijk geeft zij trainingen en individuele trajecten op het gebied van mindfulness en bewustwording. Binnen het hoger beroepsonderwijs was zij in 2011 de initiator van de minor Mindful Communiceren. Karin is tevens Zenleraar en auteur van diverse boeken over persoonlijke groei, mindfulness en spiritualiteit.

Charlotte van Besouw is sinds 2001 werkzaam als supervisor, docent en onderwijsontwikkelaar in het hoger sociaal beroepsonderwijs. Van 2005-2017 ontwikkelde en coördineerde zij de hbo minor 'Agressie en huiselijk geweld'. Zij heeft een lange geschiedenis wat betreft de aanpak van huiselijk geweld. Betrokken bij dit thema door haar eigen familiegeschiedenis sloot zij zich in 1977 aan bij de oprichtingsgroep voor 'Blijf van m'n lijf' Utrecht. In de jaren die volgden werkte zij als begeleider in het opvanghuis, werd zij coördinator van het steunpunt huiselijk en seksueel geweld in Rotterdam en initieerde zij het innovatieve Aware-project (voor vrouwen en hun kinderen die door hun ex-partner ernstig werden bedreigd.) Sinds 2015 werkt zij als docent/onderzoeker voor het Kenniscentrum Sociale Innovatie. Zij deed o.a. onderzoek naar de aanpak van huiselijk geweld in de Utrechtse buurtteams en begeleidde studenten bij onderzoek naar innovatieve ambulante projecten van Moviera. Charlotte is voorzitter van een landelijk netwerk professionals huiselijk geweld (NPHG, voorheen AVG).

Josje Geerse is mede-oprichter van de Sociale Academie Utrecht. Zij startte haar loopbaan in de sociaal-agogische hulpverlening en is sinds 2006 werkzaam in het Hoger Sociaal Onderwijs. Zij werkt als supervisor, docent, onderwijsontwikkelaar en opleidingscoördinator. Daarnaast werkt zij vanuit haar eigen praktijk als psychosociaal therapeut. Na haar studie Human and Organizational Behavior volgde zij de post-master opleiding Persoonsgerichte Experiëntiële Psychotherapie. Onder meer vanuit deze therapeutische invalshoek zet zij zich in voor de ontwikkeling en professionalisering van hbo sociaal professionals in het werkveld.

Peter Walhout is vanuit zijn eigen praktijk werkzaam als contextueel supervisor en coach. Hij geeft onder andere supervisie aan verschillende hogescholen. Daarnaast werkt Peter als maatschappelijk werker bij Veilig Thuis Haaglanden. Hij doet daar onderzoek naar kinder- en ouderenmishandeling en andere vormen van huiselijk geweld. Verder werkt hij bij de Crisisdienst buiten kantoortijd van Jeugdbescherming West. Van origine is Peter verpleegkundige in een algemeen ziekenhuis.

Deleaan Ruitenberg is psycholoog, (leer-)supervisor, methodiekdocent en coördinator binnen het hoger beroepsonderwijs. Daarnaast begeleidt zij jongvolwassenen uit verschillende culturen die in aanraking zijn gekomen met ingrijpende gebeurtenissen. In het verleden heeft zij als hulpverlener gewerkt bij Slachtofferhulp. Naast haar werk als docent heeft zij een eigen praktijk in Amsterdam als (rouw)therapeut, supervisor en leersupervisor.

Tineke Rodenburg is adviseur Raad van Bestuur SAU. Daarnaast werkt zij vanuit haar praktijk als psychosociaal therapeut met als specialisatie verlies- en rouwtherapie. Ze heeft vele jaren ervaring als docent binnen het hoger beroepsonderwijs. Ze schreef verschillende boeken over het raakvlak tussen conflict en rouw. Samen met Leoniek van der Maarel ontwikkelde zij de SCHIP-aanpak, de inmiddels breed ingezette methodiek bij omgaan met (v)echscheidingen. Zij verzorgt lezingen, trainingen en is werkzaam als dagvoorzitter tijdens studiedagen en congressen.

Nicoline Kruiswijk heeft ruime ervaring opgedaan in het Voortgezet Onderwijs als docent Nederlands en Verzorging, als counselor en als teamleider. Ze volgde de opleidingen Professioneel Begeleiden, Rouwbegeleidingskunde en behaalde een Master op het gebied van Video Interactie Begeleiding. Ze verlegde haar werkterrein van het primaire proces naar het trainen en begeleiden van medewerkers in het onderwijs en het adviseren van de leidinggevenden op het gebied van onderwijsontwikkeling. De rode draad in al haar werken is steeds opnieuw 'het bevorderen van het leren'. Ze is ervan overtuigd dat dit gebeurt in een dialoog, in interactie waarin recht wordt gedaan aan hoofd (kennis), hart (mindset) en handen (ervaring).

Elke Westermann heeft ruime ervaring als leidinggevende, supervisor en trainer. Zij heeft een zorgachtergrond en heeft later de MBA cum laude afgerond, met als afstudeerrichting Organisatie en Psychologie. Hiernaast is zij geregistreerd supervisor, gediplomeerd trainer (Phoenix opleiding) en heeft diverse andere leerroutes gevolgd, o.a. systemisch werken. Naast haar werk vanuit haar supervisie- en trainingspraktijk (o.a. op hogescholen, in de jeugdzorg en in de gehandicaptenzorg) werkt zij bij de stichting Eigen Kracht Centrale en bij de stichting Kringwijs. Beide organisaties zetten zich in voor eigen regie en samenredzaamheid van individuen, gezinnen, wijken en buurten. Zij geeft hierbij o.a. trainingen en coaching binnen de jeugdbescherming en de GGZ en coacht Eigen Kracht-coördinatoren.