studenten-lichtcrop-wf.jpg
contact-wf.jpg
huiselijkgeweld-wf.jpg
slotjes-wf.jpeg
dating-wf.jpg
landschap-vwf.jpg
family-wf.jpg
kinderengearmd-vwf.jpg
straatbeeld-wf.jpg
narratief-wf.jpg
mindyourself-wf.jpeg
gereedschap-bw.jpg
studenten-lichtcrop-wf.jpg

Sociale Academie Utrecht


Post bachelor onderwijs voor sociaal professionals. Onze meerjarige studies leiden op tot therapeut. U wordt erkend en vergoed door zorgverzekeraars.

SCROLL DOWN

Sociale Academie Utrecht


Post bachelor onderwijs voor sociaal professionals. Onze meerjarige studies leiden op tot therapeut. U wordt erkend en vergoed door zorgverzekeraars.

Post hbo vervolgopleidingen voor sociaal professionals

De Sociale Academie Utrecht (SAU) verzorgt vervolgonderwijs voor beroepskrachten in het sociale werkveld.

Wij bieden zowel meerjarige post hbo opleidingen, als korte cursussen en trainingen aan.

Onze meerjarige opleidingen zijn CPION geaccrediteerd. Dit is een belangrijk kwaliteitskeurmerk richting het werkveld, beroepsverenigingen en zorgverzekeraars.

Studenten die ons meerjarig post bachelor onderwijs hebben gevolgd kunnen hierdoor als therapeut door de zorgverzekeraars erkend en vergoed worden. Dit stelt hen in staat een eigen praktijk te starten.

Lees verder...

contact-wf.jpg

Post hbo Psychosociale Therapie


Deze geaccrediteerde opleiding leidt op tot psychosociaal therapeut. Hierdoor wordt uw begeleiding door zorgverzekeraars erkend en vergoed.

Post hbo Psychosociale Therapie


Deze geaccrediteerde opleiding leidt op tot psychosociaal therapeut. Hierdoor wordt uw begeleiding door zorgverzekeraars erkend en vergoed.

Post hbo vervolgopleiding tot psychosociaal therapeut

Door de omslag van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving wordt de professionele begeleiding van mensen met psychosociale problemen tegenwoordig steeds vaker door specialisten (psychologen en therapeuten) uitgevoerd. Om breed opgeleide sociaal professionals toe te rusten op het omgaan met complexere psychosociale problematiek, is deze vervolgopleiding in samenspraak met het werkveld ontwikkeld. Dit is de eerste opleiding in Nederland die sociaal professionals tot psychosociaal therapeut opleidt en hen mogelijkheid tot erkenning en vergoeding door zorgverzekeraars biedt.

Lees verder...

huiselijkgeweld-wf.jpg

Post hbo Huiselijk Geweld


Deze post hbo opleiding leidt op tot erkend en vergoed therapeut bij huiselijk geweld.

Post hbo Huiselijk Geweld


Deze post hbo opleiding leidt op tot erkend en vergoed therapeut bij huiselijk geweld.

Post hbo vervolgopleiding tot therapeut na huiselijk geweld

De post bachelor opleiding Huiselijk Geweld is een specialisatie voor sociaal professionals die in hun werk te maken krijgen met de gevolgen van huiselijk geweld. De therapeutische begeleiding richt zich op herstel van de eigen regie en de verbondenheid met anderen die door huiselijk geweld zijn verstoord. Dit is de eerste post hbo opleiding in Nederland die sociaal professionals tot psychosociaal therapeut met het specialisme Huiselijk Geweld opleidt en hen mogelijkheid tot erkenning en vergoeding door zorgverzekeraars biedt. Lees verder...

slotjes-wf.jpeg

Post hbo Verlies- en rouwtherapie


Deze geaccrediteerde opleiding leidt op tot verlies- en rouwtherapeut. Hierdoor wordt uw begeleiding door zorgverzekeraars erkend en vergoed.

Post hbo Verlies- en rouwtherapie


Deze geaccrediteerde opleiding leidt op tot verlies- en rouwtherapeut. Hierdoor wordt uw begeleiding door zorgverzekeraars erkend en vergoed.

Post hbo vervolgopleiding tot verlies- en rouwtherapeut

Verlies en rouw zijn onlosmakelijk met ons leven verbonden. Toch vinden we het vaak lastig om met onze eigen verliezen en de rouw van anderen om te gaan. Ook beroepskrachten in het sociale werkveld kunnen last hebben van handelingsverlegenheid bij rouw. Om breed opgeleide sociaal professionals toe te rusten op het omgaan met verlies- en rouwproblematiek, is deze vervolgopleiding in samenspraak met het werkveld ontwikkeld. Het diploma biedt afgestudeerden gelegenheid tot erkenning en vergoeding door zorgverzekeraars.

Lees verder...

dating-wf.jpg

Cursus Psychopathologie


Inspirerende driedaagse cursus Psychopathologie/DSM-5. Je wordt kritisch én in alledaagse taal, wegwijs gemaakt in de psychopathologie.

Cursus Psychopathologie


Inspirerende driedaagse cursus Psychopathologie/DSM-5. Je wordt kritisch én in alledaagse taal, wegwijs gemaakt in de psychopathologie.

Driedaagse cursus psychopathologie

Sociaal professionals krijgen in hun werk regelmatig te maken met cliënten die last hebben van psychische en psychiatrische klachten. Om deze cliënten goed te kunnen begeleiden is up-to-date basiskennis van psychopathologie nodig. Niet alle sociaal professionals hebben hier eerder uitgebreid onderwijs in gevolgd. Bij anderen is de basiskennis wel aanwezig, maar kan deze, mede door het verschijnen van de nieuwe DSM-5, opgefrist en geactualiseerd worden. Om deze reden heeft SAU deze inspirerende driedaagse cursus ontwikkeld.

Lees verder...

landschap-vwf.jpg

Cursus Verlies- en rouwbegeleiding


Deze inspirerende driedaagse cursus leert beroepskrachten om rouw te herkennen en te hanteren.

Cursus Verlies- en rouwbegeleiding


Deze inspirerende driedaagse cursus leert beroepskrachten om rouw te herkennen en te hanteren.

Driedaagse cursus Verlies- en rouwbegeleiding

Het leven biedt ons de mogelijkheid om te verbinden en ergens waarde aan toe te kennen: een basisvoorwaarde voor een betekenisvol bestaan. Door ons te verbinden, ontstaat echter ook de mogelijkheid tot verlies. Verliezen doen zich voor in alle levensfasen van de mens en kan rouw tot gevolg hebben. Rouw dringt door in alle gebieden van het leven. We rouwen om een dierbaar persoon die is overleden, het verlies van onze baan, een miskraam, een beëindigde relatie, een verloren gegaan toekomstperspectief of ideaal.

Deze driedaagse cursus leert beroepskrachten om rouw te herkennen en te hanteren. Dit gebeurt op ervaringsgerichte wijze. Dat wil zeggen dat theorie verbonden wordt aan eigen opgedane ervaringen. We doen dit met behulp van activerende werkvormen, waardoor de beroepskracht leert om op een authentieke en passende manier steun te bieden.

Lees verder...

family-wf.jpg

Training omgaan met (v)echtscheiding - de SCHIP aanpak


Tijdens deze inspirerende cursus leren de deelnemers om ex-partners m.b.v. de SCHIP-aanpak uit hun vechtmodus te doen stappen.

Training omgaan met (v)echtscheiding - de SCHIP aanpak


Tijdens deze inspirerende cursus leren de deelnemers om ex-partners m.b.v. de SCHIP-aanpak uit hun vechtmodus te doen stappen.

Driedaagse training SCHIP-therapeut & SCHIP-mediator

De post bachelor training SCHIP-therapeut en SCHIP-mediator is een specialisatie voor sociale professionals, mediators, echtscheidingsadvocaten en alle andere professionals die beroepsmatig in aanraking komen met mensen die in een (v)echtscheiding zijn beland. De training is gebaseerd op het boek ‘vechten voor je scheiding, schipbreuk geslaagd’ een aanpak voor postrelationele rouw. De SCHIP-aanpak betreft een postrelationeel rouwtraject voor ex-partners met als uiteindelijke doel samen een nieuwe verbinding aan te gaan als ‘partners in ouderschap’.

Na deze training bent u in staat om als gecertificeerd SCHIP-therapeut/SCHIP-mediator de SCHIP-aanpak zelfstandig toe te kunnen passen. U kunt zich daarna inschrijven in het SCHIP-therapeuten/SCHIP-mediators bestand zodat potentiële cliënten een beroep op u kunnen doen. Lees verder...

kinderengearmd-vwf.jpg

Training omgaan met kinderen, jongeren en verlies


Training omgaan met kinderen, jongeren en verlies


Tweedaagse training omgaan met kinderen, jongeren en verlies

Het liefst willen wij kinderen beschermen tegen nare ervaringen. Dat blijkt in de praktijk helaas onmogelijk. Ook kinderen krijgen te maken met verliezen. Zo krijgen jaarlijks meer dan 30.000 kinderen te maken met ouders die gaan scheiden. Bovendien verliezen jaarlijks 7000 jeugdigen een vader, moeder, broer of zus door de dood.

Deze en andersoortige verliezen hebben een levenslange impact op het kind. Het is daarom van belang dat wij leren om kinderen en jongeren zó te begeleiden zodat zij deze verliezen kunnen integreren in hun leven.

Na deze training gaat de deelnemer naar huis met praktische tools, kennis en ervaring die men kan toepassen in het werken met kinderen in rouw. Lees verder...

straatbeeld-wf.jpg

Cursus Ben ik in beeld?


Driedaagse cursus voor regieversterkend en creatief aansluiten bij mensen met een (lichte) verstandelijke beperking

Cursus Ben ik in beeld?


Driedaagse cursus voor regieversterkend en creatief aansluiten bij mensen met een (lichte) verstandelijke beperking

Driedaagse cursus voor regieversterkend en creatief aansluiten bij mensen met een (lichte) verstandelijke beperking

Begrijpen en goed aansluiten zijn voorwaarden voor werkelijk contact met mensen met een (lichte of matige) verstandelijke beperking en vaak bijkomende psychische en sociale problematiek.

Zonder goede aansluiting bestaat er geen effectieve begeleiding. Toch blijkt dit aansluiten soms ingewikkeld. In de praktijk zie je vaak dat mensen met een (lichte) verstandelijke beperking gelijktijdig verstandelijk, sociaal en emotioneel op verschillende niveaus kunnen functioneren.

Bovendien is het belangrijk zicht te hebben hoe ervaringen beleefd en geordend worden. Hoe (h)erken je één en ander en voorkom je bevoogding of juist overvraging? Hoe zorg je van hieruit dat de gemaakte plannen van de betrokkene zelf zijn en realistisch? Tot waar gaat eigen regie? Hoe sluit je goed aan bij de vragen van de betrokkene en zijn familie? Hoe kun je iemand motiveren als je weinig reflectief vermogen ziet?

Met andere woorden: hoe draag je dán bij aan de versterking van eigen identiteit, eigen regie, eigen keuzen en eigen netwerk, zodat je recht doet aan wat iemand kan én aankan? Lees verder...

narratief-wf.jpg

Cursus Narratief begeleiden


Tijdens deze inspirerende cursus leer je cliënten na ingrijpende levensgebeurtenissen op verhaal komen en zoeken naar helpende betekenisgeving

Cursus Narratief begeleiden


Tijdens deze inspirerende cursus leer je cliënten na ingrijpende levensgebeurtenissen op verhaal komen en zoeken naar helpende betekenisgeving

Tweedaagse cursus narratief begeleiden

Wanneer cliënten ingrijpende gebeurtenissen meemaken, kan dit hun zelf- en wereldbeeld aantasten. Vanuit narratief oogpunt zou je kunnen stellen dat het ‘oude verhaal’ dat de cliënt hanteerde over zichzelf en de wereld niet langer 'past’. Er zal op zoek gegaan moet worden naar ‘nieuwe verhalen’ (betekenisgeving) die de cliënt kunnen ondersteunen in het hervinden van hoop en zelfvertrouwen voor zijn toekomst.

In deze tweedaagse cursus worden de deelnemers toegerust in het narratief begeleiden van cliënten. Zij leren hoe zij hun cliënt kunnen ondersteunen in het zoeken naar nieuwe betekenisgeving, waaruit motivatie en steun geput kan worden voor het vervolg.

Lees verder...

mindyourself-wf.jpeg

Training Mind yourself


In deze driedaagse training leren sociaal professionals om present te zijn en blijven in contact met cliënten én in contact met zichzelf.

Training Mind yourself


In deze driedaagse training leren sociaal professionals om present te zijn en blijven in contact met cliënten én in contact met zichzelf.

Driedaagse training Mind yourself - Drie onmisbare tools voor hulpverleners

Om present te kunnen zijn voor de ander, moet je eerst present kunnen zijn voor jezelf. Wat maakt je nou eigenlijk een presente professional? En waarom kan dat vaak zo moeilijk zijn?

Echt aanwezig zijn, zonder oordeel, ruimte makend voor wat zich ook maar aandient, dat allemaal kunnen ‘containen’, zonder projecties, zonder te sturen èn zonder te dobberen – ga er maar aan staan...

Tools uit de mindfulness, zelfcompassie en focussing geven je precies de juiste mix van ingrediënten om ècht present te zijn, voor jezelf en de ander.

Lees verder...

gereedschap-bw.jpg

De workshop in een snelkookpan


De workshop in een snelkookpan


Eendaagse cursus - gereedschap om een effectieve workshop of presentatie te ontwerpen

Als sociaal professional beschik je over inhoudelijke kennis op gespecialiseerde terreinen als: echtscheiding, rouw en verlies, mishandeling, stress, burn-out enz. Dit zijn onderwerpen die regelmatig maatschappelijk in de belangstelling staan, iedereen kan er vroeg of laat mee te maken krijgen.

Je kunt op aanvraag of eigen initiatief jouw vakkennis willen delen binnen het onderwijs, de zorg, het bedrijfsleven. Maar hoe pak je dat effectief en professioneel aan? Hoe ontwerp en verzorg je een workshop of presentatie op zo'n wijze dat jouw deelnemers optimaal leren?

Lees verder...