Cursus Psychopathologie/DSM-5

Sociaal professionals krijgen in hun werk regelmatig te maken met cliënten die last hebben van psychische en psychiatrische klachten. Om deze cliënten goed te kunnen begeleiden is up-to-date basiskennis van psychopathologie nodig. Niet alle sociaal professionals hebben hier eerder uitgebreid onderwijs in gevolgd. Bij anderen is de basiskennis wel aanwezig, maar kan deze, mede door het verschijnen van de nieuwe DSM-5, opgefrist en geactualiseerd worden. Om deze reden heeft SAU deze inspirerende driedaagse cursus ontwikkeld.

In drie lesdagen worden de deelnemers kritisch, maar in alledaagse taal, wegwijs gemaakt met betrekking tot veelgebruikte psychiatrisch vaktermen en begrippen. De belangrijkste psychiatrische stoornissen komen aan de orde. Hierbij ligt de nadruk niet bij het opsommen van symptomen, maar op inzicht in de onderliggende dynamiek. De docent introduceert eerst enkele basisprincipes uit de gehechtheidstheorie en de affectieve neurobiologie. Vervolgens legt hij uit hoe ogenschijnlijk uiteenlopende stoornissen kunnen worden begrepen vanuit deze basisprincipes. In zijn betoog staat het belang van de therapeutische (hechtings)relatie centraal.

Aan het einde van de cursus voelt de student zich toegerust om te werken met de DSM-5 en heeft hij een ‘no-nonsense’ basiskennis van de psychopathologie.


Na deze cursus

Door deze cursus raken sociaal professionals meer vertrouwd met psychiatrische ziektebeelden en worden zij in staat gesteld empatischer én effectiever om te gaan met mensen met psychische en psychiatrische klachten. Door deze cursus krijgen zij een up-to-date inzicht in de psychopathologie en in de theorievorming achter het ‘contact maken met psychiatrische patiënten’.

In de lessen wordt tevens de betekenis van de recent verschenen DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) besproken. Aan het einde van de cursus voelt de cursist zich toegerust om te werken met de DSM-5, heeft hij een 'no-nonsense' basiskennis van de psychopathologie en praktische handvaten en gesprekstechnieken om in gesprek te gaan met deze doelgroep.


Praktische informatie

Deze driedaagse cursus is een must voor mbo/hbo/wo opgeleide sociaal professionals die in hun werk te maken krijgen met cliënten met psychische en psychiatrische klachten.

Cursusdata

De volgende driedaagse cursus vindt plaats op 10, 17 en 24 januari 2018.

Prijs

€ 650 voor cursisten en € 350 voor studenten Psychosociale therapie en Verlies- en rouwtherapie. Prijzen zijn vrijgesteld van Btw. Koffie/thee en lunch zijn inbegrepen. De voorgeschreven literatuur is niet inbegrepen. Als u aan bepaalde voorwaarden voldoet, mag u studiekosten aftrekken. Meer informatie vindt u bij de Belastingdienst.

Locatie

Utrecht.

Omvang

Na het volgen van deze cursus krijgt u een bewijs van deelname met vermelding van de studielast.

Toelatingseisen

U heeft affiniteit en ervaring met het onderwerp Psychopathologie en heeft daar in uw werk (betaald of onbetaald) mee te maken. Verder beschikt u over een afgeronde relevante mbo, hbo of universitaire opleiding.

Accreditatie

De cursus zal geaccrediteerd plaatsvinden.

Incompany

Heeft uw bedrijf of organisatie specifieke kennis- of opleidingsvragen? Wij kunnen u van dienst zijn met een op maat gesneden cursus Psychopathologie. Wij stemmen qua inhoud, niveau, duur en locatie af op de wensen en behoeften die binnen uw arbeidscontext spelen.

Meer informatie

Graag meer informatie over deze opleiding? Mail ons via [email protected] of bel ons op 06 11 10 50 67. Wij sturen u desgewenst onze informatie toe.


Aanmelden?

Wanneer u zich voor deze cursus wilt aanmelden, dan stuurt u ons een mail o.v.v. ‘aanmelden cursus Psychopathologie’ naar: [email protected]. U ontvangt dan het aanmeldformulier.

Let op: Na aanmelding gaat u akkoord met onze annuleringsregeling en algemene verkoopvoorwaarden.


Reacties van cursisten:

Mijn complimenten voor de wijze waarop de docent het onderwerp “hechting” heeft uitgelegd. Het meenemen van persoonlijke voorbeelden maakte indruk op de studenten en gaf een aantal input om het begrip authenticiteit m.b.t. het begeleiden van leerlingen met syndromen, ziektebeelden en functiestoornissen te concretiseren. Nogmaals bedankt.
— Mw. drs. Nelly van Eenige, voorzitter expertgroep Toetsen & Beoordelen Seminarium voor Orthopedagogiek, 2017.
Als aanvulling op mijn post bachelor studie volgde ik een serie lessen ‘psychopathologie’ bij Simon Hogerzeil. Door zijn passie voor de psychiatrie en compassie met mensen, zijn de lessen van Hogerzeil levendig, praktijkgericht maar bovenal persoonlijk. De DSM 5 wordt verhelderd, maar vooral vermenselijkt; de nadruk van de lessen ligt op de zoektocht, die voorafgaat aan de zorgvuldige totstandkoming van de diagnose en behandeling van mensen met een psychische vraag.
— Mw. Mieke Spliethof, cursist 2017.