Vierdaagse training Opstellingenwerk Nieuwe Stijl

"When nothing goes right, go left"

Op zoek naar aanvullende en verdiepende tools om je begeleidingspraktijk verder vorm te geven? Nieuwsgierig naar hoe je je cliënt kunt ondersteunen en stimuleren in meer eigen verantwoordelijkheid en zelfregie?

Kies dan voor de postbachelor-training Opstellingenwerk Nieuwe Stijl: een verfrissende kijk op klassiek opstellingenwerk.

De training geeft een beeld van actuele en effectieve opstellingsvormen die goed in het sociaal domein toepasbaar zijn. Opgedane kennis, houdingsaspecten en vaardigheden zijn direct bruikbaar voor de eigen professie. Een 'hands-on' scholing voor sociaal professionals en relevant voor zowel individueel als groepsgericht werken.


Inhoud training

Van oudsher is het opstellingenwerk vooral bekend geworden via Bert Hellinger in de vorm van familieopstellingen. Dit is een therapievorm die verklaringen en oplossingen zoekt voor hulpvragen, door in te zoomen op de relaties die we hebben met anderen. En ruimte maakt voor eerdere ervaringen die we in relatie tot deze betekenisvolle anderen hebben opgedaan.

In de training Opstellingenwerk Nieuwe Stijl verplaatst het blikveld zich van buiten naar binnen. En van het verleden naar het heden. We zetten de methode van plaatsvervangend waarnemen in, maar nu om de relatie met onszelf in het 'hier en nu' op te zoeken. Dit doen we met behulp van werkmethoden die door collega's van Bert Hellinger, in reactie op zijn werk, zijn ontwikkeld.

Zo besteden we aandacht aan het gedachtegoed van Wilfried Nelles. Hij ontwikkelde de werkmethode: het 'Levens Integratie Proces' (LIP). Het Levens Integratie Proces richt zich op het in contact komen met én het verbinden van verschillende ontwikkelingsfases van de mens. Dit gebeurt vanuit wat hij noemt: het 'perspectief van de volwassene'. Door het integreren van de verschillende ontwikkelingsfases, kan een toename in zin- en samenhang ten opzichte van het leven en de eigen autonomie worden ervaren.

Daarnaast gaan we in op het werk van Franz Ruppert en zijn Traumadriehoek. Deze werkvorm legt de focus bij het verhelderen van onvervulde wensen en verlangens en hoe de cliënt hier, vanuit een volwassen perspectief, mee om kan gaan. Hierbij komen zowel overlevingsmechanismen als onderliggende kwetsuren in zicht, die wensen en verlangens tegenwerken en / of belemmeren.


Werkvormen

Om het opstellingenwerk niet een technisch instrumentele truc te laten zijn, worden de werkmethoden tijdens de training ingebed in het concept van de fenomenologische grondhouding. Eigen materiaal wordt gebruikt om de werking en het effect van opstellingen te kunnen ervaren. Daarnaast wordt casuïstiek ingezet om het geleerde te kunnen verbinden aan de praktijk.

Affiniteit en ervaring met het procesmatig begeleiden van mensen is noodzakelijk om optimaal te kunnen profiteren van het programma, naast bereidheid tot zelfonderzoek.

De volgende werkvormen worden gehanteerd:

Kennisoverdracht - Verwerkingsopdrachten - Interactieve werkvormen en (subgroep) oefeningen - Toepassing van het geleerde op casuïstiek - Individuele eindreflectie.


Praktische informatie

Doelgroep

Coaches, psychosociaal therapeuten, verlies- en rouwtherapeuten, contextueel werkers, systeemtherapeuten, social workers, maatschappelijk werk en dienstverleners, sociaalpedagogisch hulpverleners, (ortho)pedagogen, psychologen, creatief therapeuten, trainers, hbo-counselors, geestelijk verzorgers, supervisoren, groepstherapeuten, sociotherapeuten en agogen.

Trainingsdata

De eerstvolgende vierdaagse training vindt plaats op 20 september, 4 oktober 18 oktober en 1 november. De trainingsdagen duren van 9:30 tot 16:30.

Locatie

De trainingsdagen vinden plaats in Utrecht.

Studiebelasting

De cursus beslaat vier lesdagen (9.30-16.30). Daarnaast wordt er voorbereiding op de cursusdagen gevraagd door het lezen van aansluitende theorie en het maken van enkele thuisopdrachten.

Kosten

€ 925,- (vrijgesteld van btw) inclusief lunch, koffie/thee, lesmateriaal en literatuur. Als u aan bepaalde voorwaarden voldoet, mag u studiekosten aftrekken. Meer informatie vindt u op de site van de Belastingdienst.

Certificaat

Na het volgen van de training krijgt u een certificaat met vermelding van de gevolgde inhoud en studielast.

Na deze training

De training vormt tevens een opstap naar de Masterclass Opstellingenwerk Nieuwe Stijl die de SAU als verdieping op deze training gaat aanbieden. Meer informatie over deze masterclass zal binnenkort op de website verschijnen. In het Masterclass programma is er voor deelnemers gelegenheid om zich verder te bekwamen in het succesvol uitvoeren van opstellingenwerk in de eigen beroepscontext. Er wordt onder andere geoefend met het zelfstandig begeleiden van opstellingen.

Accreditatie

De cursus zal geaccrediteerd plaatsvinden (Registerplein).

Incompany

Heeft uw bedrijf of organisatie specifieke kennis- of opleidingsvragen? Wij kunnen u van dienst zijn met een op maat gesneden programma op het gebied van Opstellingenwerk. Wij stemmen qua inhoud, niveau, duur en locatie af op de wensen en behoeften die binnen uw arbeidscontext aan de orde zijn.

Trainers

Angelieke Stikkel is sinds 2006 werkzaam als coördinator, docent en trainer in het hoger sociaal beroepsonderwijs. Binnen het post-hbo-onderwijs richt zij zich met name op lesaanbod ten aanzien van grondhouding, methodiek en zingevingsbronnen. Zij heeft een eigen praktijk in Amersfoort voor psychosociale therapie en verlies- en rouwbegeleiding. Zij studeerde eerder Humanistiek in Utrecht en rondde de 2-jarige therapeutische vervolgopleiding af aan het Nelles Instituut, met het Levens Integratie Proces als praktijkdeel. Daarnaast is zij geschoold door Franz Ruppert. Angelieke is co-auteur van het Leerprogramma Narratief Werken (2007, Trimbos-instituut). Haar Masterscriptie richtte zich op het versterken van de deskundigheid van Social Work studenten bij verlies- en rouwsituaties.

Jolie Lancker heeft zich tot 2011 gericht op het (her) structureren en leidinggeven aan bedrijven en organisaties. Na 2011, is zij zich in toenemende mate gaan richten op de individuele mens en zijn of haar professionele en persoonlijke (competentie) ontwikkeling. Hiertoe heeft zij verschillende opleidingen gevolgd, waaronder die van kindercoach, NLP-coach en verlies- en rouwbegeleider. Aansluitend heeft zij, bij het Nelles Instituut in Duitsland, de hoofdopleiding fenomenologische psychologie gevolgd, met als praktijkdeel het Levens Integratie Proces. Naast het voeren van haar eigen praktijk, is zij als bestuurslid van de NVNLP nauw betrokken bij het bevorderen van de kwaliteit en het verbreiden van de toepassing van NLP in Nederland.

Meer informatie

Graag meer informatie over deze training? Mail ons via [email protected] of bel op 06 11 10 50 67.