De kwaliteit van ons onderwijs

Ons onderwijs wordt verzorgd door een multidisciplinair team van professionals die werkzaam zijn in zowel de hulpverlening als het (vervolg) hoger beroepsonderwijs. Dit waarborgt een voortdurende transfer tussen theorie en praktijk in het door ons aangeboden onderwijs.


Accreditaties

Ons meerjarig postbachelor onderwijs is getoetst en geaccrediteerd door CPION.

PHBO logo fc.jpg

Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION) is een overkoepelende organisatie die namens de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland (SPHBO) post hbo onderwijs toetst en accrediteert, certificaten en diploma's waarmerkt en geaccrediteerde opleidingen en afgestudeerde studenten registreert. CPION biedt een garantie aan studenten dat zij zich via gecertificeerde opleidingen en bij- of nascholingen gedegen kwalificeren. Ook biedt zij afgestudeerden van onze meerjarige post bachelor opleidingen de mogelijkheid om zich aan te melden bij de beroepsverenigingen die het CPION hebben erkend, onder voorbehoud van de toelatingseisen van de betreffende beroepsverenigingen.


Ons kortdurend onderwijs (cursussen en trainingen) is getoetst en geaccrediteerd door een of meerdere van onderstaande Kwaliteitsregisters.

registerplein.png

Registerplein verzorgt accreditaties voor opleidingen, trainingen en cursussen die gericht zijn op sociaal professionals. Hun kwaliteitskeurmerk waarborgt dat het gevolgde onderwijs bijdraagt aan competentieversterking en het methodisch handelen van professionals. Geregistreerde professionals krijgen registerpunten van Registerplein voor het volgen van gecertificeerde opleidingen, cursussen en trainingen. Deze punten vallen in het Opleidingstraject of in de Vrije ruimte.

skj.png

Stichting Kwaliteitsregister Jeugd is een register waarin gedragswetenschappers en beroepsbeoefenaren in hbo-functies met een opleiding op hbo-niveau, werkzaam in de jeugdzorg, kunnen worden ingeschreven ten bewijze van het voldoen aan vastgestelde eisen van vakbekwaamheid.

mfn.jpg

Mediatorsfederatie Nederland (MfN) is de autoriteit op het gebied van mediation in Nederland. Eén register als kwaliteitsstempel binnen de mediation-branche, dé bindende factor tussen mediators met een diversiteit aan expertises en achtergronden. Het MfN-register: het grootste kwaliteitsregister van mediators in Nederland.

nvrg.png

De Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NRVG) is het kwaliteitsregister en de beroepsvereniging voor relatie- en gezinstherapeuten (systeemtherapeuten) en systeemtherapeutisch werkers. De vereniging zet zich in voor een kwalitatief hoogwaardige en wetenschappelijk verantwoorde ontwikkeling en uitvoering van systeemtherapie en andere vormen van systemisch werken.

skb.png

De Stichting Keurmerk Beroepsscholingen (SKB) richt zich op onafhankelijke registratie en kwaliteitstoetsing van beroepsopleidingen en bij- en nascholing op het gebied van de complementaire zorg, met name gericht op de Psychosociale zorg, alsmede het toekennen en uitgeven van een keurmerk aan beroepsopleidingen, die voldoen aan de keurmerkcriteria, welke zijn beschreven in hun Keurmerkprofiel.

nvo_officieel.jpg

NIP/NVO is een accreditatiebureau voor posthbo en postacademisch onderwijs (bij -en nascholing) t.b.v. de opleiding tot NVO Orthopedagoog-Generalist (individuele trajecten) en de registratie Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP en de bijhorende herregistraties. Dit is een gezamenlijk accreditatiebureau van de NVO en Sector Jeugd van het NIP.

Registratie Onderwijsinstituut


Het Centraal Register Korte Beroepsopleidingen (CRKBO) is een register van onderwijsinstellingen die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.

De Sociale Academie Utrecht (SAU) is een CRKBO geregistreerde onderwijsinstelling.


Reacties van cursisten en studenten op ons onderwijs

29.jpg

De kwaliteit van ons onderwijs wordt uiteindelijk natuurlijk beoordeeld door onze studenten en cursisten zelf. Wil je meer lezen over hun reacties, klik dan hier verder.