Zelfstandig therapeut worden

Ons meerjarig post bachelor onderwijs wordt CPION geacrrediteerd aangeboden, waardoor zij afgestudeerde SAU studenten met een passende vooropleiding, inclusief een kort aanvullend studietraject, onder de huidige regelingen, toegang kan verschaffen tot verschillende beroepsverenigingen.

Door na uw afstuderen lid te worden van een beroepsvereniging kunt u door zorgverzekeraars erkend en vergoed worden als therapeut (op het gebied van algemene psychosociale problematiek, huiselijk geweld of verlies- en rouwverwerking.)

Dit stelt u in staat een eigen praktijk te starten, waarbij uw behandelingen (gedeeltelijk) vergoed kunnen worden door zorgverzekeraars onder 'complimentaire zorg' in het aanvullend pakket.

Binnen onze post hbo opleidingen besteden wij specifiek aandacht aan wat er komt kijken bij het opzetten van een eigen praktijk.

Door de beroepsverenigingen goedgekeurde vooropleidingen zijn:

MWD, SPH, CMV, C T, Social Work, kunstzinnige therapie, hbo toegepaste psychologie, bachelor wo psychologie, pedagogiek, humanistiek, pastoraal werk, master orthopedagogiek, hbo counseling, HBO-V, gezondheidswetenschappen (afstudeerrichting geestelijke gezondheidskunde en GGZ), bewegingsagogie/psychomotorische therapie, of een opleiding die tot een ECP-certificaat leidt.

N.B. 1) De student dient het certificaat/diploma van zijn vooropleiding in principe ná 1989 behaald te hebben.

N.B. 2) De gevolgde vooropleiding dient NVAO geaccrediteerd te zijn.

N.B. 3) Ons meerjarig post bachelor onderwijs sluit aan bij actuele eisen en regelingen van de beroepsverenigingen NVPA en NFG. Het is mogelijk dat in de toekomst beroepsverenigingen (of zorgverzekeraars met wie zij te maken hebben) hun eisen aanpassen. Zodra dit SAU bekend is zal zij zich inspannen om het onderwijs op maat bij te stellen, om zo, indien mogelijk, opnieuw aan de eisen en regelingen te voldoen. Zij kan in dezen echter geen garanties afgeven. Voor aanvullingen op het bestaande onderwijsprogramma kunnen de student extra kosten in rekening worden gebracht.

N.B. 4) SAU draagt geen verantwoordelijkheid voor het aannamebeleid van de therapeutische beroepsverenigingen en kan hiervoor niet verantwoordelijk gehouden worden.