studenten-lichtcrop-wf.jpg
contact-wf.jpg
kyler-bw-optimized-crop.jpg
slotjes-wf.jpeg
Zijweg - beeldmerk vrouw handen in haren.jpg
dating-wf.jpg
landschap-vwf.jpg
family-wf.jpg
experttraining SCHIP.jpg
kinderengearmd-vwf.jpg
opstellingenwerknieuwestijl.jpg
narratief-wf.jpg
mindyourself-wf.jpeg
studenten-lichtcrop-wf.jpg

Sociale Academie Utrecht


Post bachelor onderwijs voor sociaal professionals. Onze meerjarige studies leiden op tot therapeut. U wordt erkend en vergoed door zorgverzekeraars.

SCROLL DOWN

Sociale Academie Utrecht


Post bachelor onderwijs voor sociaal professionals. Onze meerjarige studies leiden op tot therapeut. U wordt erkend en vergoed door zorgverzekeraars.

Vervolgonderwijs voor sociaal professionals

De Sociale Academie Utrecht (SAU) verzorgt post mbo en post hbo vervolgonderwijs voor beroepskrachten in het sociale werkveld.

Wij bieden zowel één- als meerjarige vervolgopleidingen aan. Ook bieden wij korte cursussen en trainingen aan.

Al ons onderwijs wordt geaccrediteerd aangeboden. De accreditaties zijn een belangrijk kwaliteitskeurmerk richting het werkveld, beroepsverenigingen en zorgverzekeraars.

Studenten die ons CPION geaccrediteerd meerjarig postbachelor onderwijs hebben gevolgd kunnen hierdoor als therapeut door zorgverzekeraars erkend en vergoed worden. Dit stelt hen in staat een eigen praktijk te starten.

Lees verder...

contact-wf.jpg

Post hbo Psychosociale Therapie


Deze geaccrediteerde opleiding leidt op tot psychosociaal therapeut. Hierdoor wordt uw begeleiding door zorgverzekeraars erkend en vergoed.

Post hbo Psychosociale Therapie


Deze geaccrediteerde opleiding leidt op tot psychosociaal therapeut. Hierdoor wordt uw begeleiding door zorgverzekeraars erkend en vergoed.

Post hbo vervolgopleiding tot psychosociaal therapeut

Door de omslag van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving wordt de professionele begeleiding van mensen met psychosociale problemen tegenwoordig steeds vaker door specialisten (psychologen en therapeuten) uitgevoerd. Om breed opgeleide sociaal professionals toe te rusten op het omgaan met complexere psychosociale problematiek, is deze vervolgopleiding in samenspraak met het werkveld ontwikkeld. Dit is de eerste opleiding in Nederland die sociaal professionals tot psychosociaal therapeut opleidt en hen mogelijkheid tot erkenning en vergoeding door zorgverzekeraars biedt.

Lees verder...

kyler-bw-optimized-crop.jpg

Post hbo specialist Huiselijk Geweld


Deze post hbo opleiding leidt op tot specialist huiselijk geweld en eveneens tot erkenning en vergoeding bij zorgverzekeraars als zelfstandig therapeut.

Post hbo specialist Huiselijk Geweld


Deze post hbo opleiding leidt op tot specialist huiselijk geweld en eveneens tot erkenning en vergoeding bij zorgverzekeraars als zelfstandig therapeut.

Post hbo vervolgopleiding tot specialist Huiselijk Geweld

De post bachelor opleiding specialist Huiselijk Geweld is een specialisatie voor sociaal professionals die in hun werk te maken krijgen met de gevolgen van huiselijk geweld. De therapeutische begeleiding richt zich op herstel van de eigen regie en de verbondenheid met anderen die door huiselijk geweld zijn verstoord. Dit is de eerste post hbo opleiding in Nederland die sociaal professionals tot psychosociaal therapeut met het specialisme Huiselijk Geweld opleidt en hen mogelijkheid tot erkenning en vergoeding door zorgverzekeraars biedt. Lees verder...

slotjes-wf.jpeg

Post hbo Verlies- en rouwtherapie


Deze geaccrediteerde opleiding leidt op tot verlies- en rouwtherapeut. Hierdoor wordt uw begeleiding door zorgverzekeraars erkend en vergoed.

Post hbo Verlies- en rouwtherapie


Deze geaccrediteerde opleiding leidt op tot verlies- en rouwtherapeut. Hierdoor wordt uw begeleiding door zorgverzekeraars erkend en vergoed.

Post hbo vervolgopleiding tot verlies- en rouwtherapeut

Verlies en rouw zijn onlosmakelijk met ons leven verbonden. Toch vinden we het vaak lastig om met onze eigen verliezen en de rouw van anderen om te gaan. Ook beroepskrachten in het sociale werkveld kunnen last hebben van handelingsverlegenheid bij rouw. Om breed opgeleide sociaal professionals toe te rusten op het omgaan met verlies- en rouwproblematiek, is deze vervolgopleiding in samenspraak met het werkveld ontwikkeld. Het diploma biedt afgestudeerden gelegenheid tot erkenning en vergoeding door zorgverzekeraars.

Lees verder...

Zijweg - beeldmerk vrouw handen in haren.jpg

Post mbo Ervaringsdeskundigheid Partnergeweld


Deze post mbo opleiding leidt op tot ervaringsdeskundige partnergeweld.

Post mbo Ervaringsdeskundigheid Partnergeweld


Deze post mbo opleiding leidt op tot ervaringsdeskundige partnergeweld.

Post mbo vervolgopleiding Ervaringsdeskundigheid partnergeweld

De post mbo-opleiding Ervaringsdeskundigheid Partnergeweld richt zich op vrouwen die te maken hebben gehad met (ex-)partnergeweld en deze ervaringen als bron van kracht en kennis in willen zetten voor de ondersteuning en belangenbehartiging van vrouwen en hun kinderen die met (ex-) partnergeweld te maken hebben.

Lees verder...

dating-wf.jpg

Cursus Psychopathologie


Inspirerende driedaagse cursus Psychopathologie/DSM-5. Je wordt kritisch én in alledaagse taal, wegwijs gemaakt in de psychopathologie.

Cursus Psychopathologie


Inspirerende driedaagse cursus Psychopathologie/DSM-5. Je wordt kritisch én in alledaagse taal, wegwijs gemaakt in de psychopathologie.

Driedaagse cursus psychopathologie

Sociaal professionals krijgen in hun werk regelmatig te maken met cliënten die last hebben van psychische en psychiatrische klachten. Om deze cliënten goed te kunnen begeleiden is up-to-date basiskennis van psychopathologie nodig. Niet alle sociaal professionals hebben hier eerder uitgebreid onderwijs in gevolgd. Bij anderen is de basiskennis wel aanwezig, maar kan deze, mede door het verschijnen van de nieuwe DSM-5, opgefrist en geactualiseerd worden. Psychiater Simon Hogerzeil heeft een inspirerende driedaagse cursus ontwikkeld.

Lees verder...

landschap-vwf.jpg

Cursus Verlies- en rouwbegeleiding


Deze inspirerende driedaagse cursus leert beroepskrachten om rouw te herkennen en te hanteren.

Cursus Verlies- en rouwbegeleiding


Deze inspirerende driedaagse cursus leert beroepskrachten om rouw te herkennen en te hanteren.

Driedaagse cursus Verlies- en rouwbegeleiding

Kom je tijdens je werk in aanraking met cliënten die verliezen meemaken en hier rouw bij ervaren? Voel je je onthand in hoe hier op een passende manier mee om te gaan?

Deze inspirerende cursus biedt een verdieping aan sociaal professionals die hun kennis en kunde op het gebied van verlies- en rouwbegeleiding willen versterken.

Lees verder...

family-wf.jpg

Basistraining Omgaan met (v)echtscheiding


Tijdens deze inspirerende basiscursus leren de deelnemers om ex-partners m.b.v. de SCHIP-aanpak uit hun vechtmodus te doen stappen.

Basistraining Omgaan met (v)echtscheiding


Tijdens deze inspirerende basiscursus leren de deelnemers om ex-partners m.b.v. de SCHIP-aanpak uit hun vechtmodus te doen stappen.

Driedaagse basistraining tot SCHIP-behandelaar

Deze postbachelor training vormt een specialisatie voor sociaal professionals, mediators, echtscheidingsadvocaten en alle andere professionals die beroepsmatig in aanraking komen met mensen die in een (v)echtscheiding zijn beland.

Lees verder...

experttraining SCHIP.jpg

Experttraining Omgaan met (v)echtscheiding


Tijdens deze inspirerende basiscursus leren de deelnemers om ex-partners m.b.v. de SCHIP-aanpak uit hun vechtmodus te doen stappen.

Experttraining Omgaan met (v)echtscheiding


Tijdens deze inspirerende basiscursus leren de deelnemers om ex-partners m.b.v. de SCHIP-aanpak uit hun vechtmodus te doen stappen.

Driedaagse experttraining tot SCHIP-behandelaar

Deze postbachelor training vormt een specialisatie voor SCHIP-behandelaren die eerder de driedaagse basistraining Omgaan met (v)echtscheiding, de SCHIP-aanpak hebben gevolgd.

Deze experttraining is gebaseerd op het boek Vechten voor je scheiding, schipbreuk geslaagd, een aanpak voor postrelationele rouw (Rodenburg, T. Maarel, van der, L., 2016.) en Rouwconflict (Uitslag, M, Rodenburg, T, 2013).

Na deze training bent u in staat om als gecertificeerd Expert SCHIP-behandelaar meervoudige complexe situaties tijdens de SCHIP-behandeling vlot te trekken.

Lees verder...

kinderengearmd-vwf.jpg

Training omgaan met kinderen, jongeren en verlies


Training omgaan met kinderen, jongeren en verlies


Tweedaagse training omgaan met kinderen, jongeren en verlies

Het liefst willen wij kinderen beschermen tegen nare ervaringen. Dat blijkt in de praktijk helaas onmogelijk. Ook kinderen krijgen te maken met verliezen. Zo krijgen jaarlijks meer dan 30.000 kinderen te maken met ouders die gaan scheiden. Bovendien verliezen jaarlijks 7000 jeugdigen een vader, moeder, broer of zus door de dood.

Deze en andersoortige verliezen hebben een levenslange impact op het kind. Het is daarom van belang dat wij leren om kinderen en jongeren zó te begeleiden zodat zij deze verliezen kunnen integreren in hun leven.

Na deze training gaat de deelnemer naar huis met praktische tools, kennis en ervaring die men kan toepassen in het werken met kinderen in rouw. Lees verder...

opstellingenwerknieuwestijl.jpg

Training Opstellingenwerk Nieuwe Stijl


Deze inspirerende vierdaagse training leert sociaal professionals verschillende vormen van opstellingenwerk in hun werk toepassen.

Training Opstellingenwerk Nieuwe Stijl


Deze inspirerende vierdaagse training leert sociaal professionals verschillende vormen van opstellingenwerk in hun werk toepassen.

Vierdaagse training Opstellingenwerk Nieuwe Stijl

"When nothing goes right, go left"

Op zoek naar aanvullende en verdiepende tools om je begeleidingspraktijk verder vorm te geven? Nieuwsgierig naar hoe je je cliënt kunt ondersteunen en stimuleren in meer eigen verantwoordelijkheid en zelfregie?

Kies dan voor de postbachelor-training Opstellingenwerk Nieuwe Stijl: een verfrissende kijk op klassiek opstellingenwerk.

De training geeft een beeld van actuele en effectieve opstellingsvormen die goed in het sociaal domein toepasbaar zijn. Opgedane kennis, houdingsaspecten en vaardigheden zijn direct bruikbaar voor de eigen professie. Een 'hands-on' scholing voor sociaal professionals en relevant voor zowel individueel als groepsgericht werken.

Lees verder...

narratief-wf.jpg

Cursus Narratief begeleiden


Tijdens deze inspirerende cursus leer je cliënten na ingrijpende levensgebeurtenissen op verhaal komen en zoeken naar helpende betekenisgeving

Cursus Narratief begeleiden


Tijdens deze inspirerende cursus leer je cliënten na ingrijpende levensgebeurtenissen op verhaal komen en zoeken naar helpende betekenisgeving

Tweedaagse cursus narratief begeleiden

Wanneer cliënten ingrijpende gebeurtenissen meemaken, kan dit hun zelf- en wereldbeeld aantasten. Vanuit narratief oogpunt zou je kunnen stellen dat het ‘oude verhaal’ dat de cliënt hanteerde over zichzelf en de wereld niet langer 'past’. Er zal op zoek gegaan moet worden naar ‘nieuwe verhalen’ (betekenisgeving) die de cliënt kunnen ondersteunen in het hervinden van hoop en zelfvertrouwen voor zijn toekomst.

In deze tweedaagse cursus worden de deelnemers toegerust in het narratief begeleiden van cliënten. Zij leren hoe zij hun cliënt kunnen ondersteunen in het zoeken naar nieuwe betekenisgeving, waaruit motivatie en steun geput kan worden voor het vervolg.

Lees verder...

mindyourself-wf.jpeg

Training Mind yourself


In deze driedaagse training leren sociaal professionals om present te zijn en blijven in contact met cliënten én in contact met zichzelf.

Training Mind yourself


In deze driedaagse training leren sociaal professionals om present te zijn en blijven in contact met cliënten én in contact met zichzelf.

Driedaagse training Mind yourself - Drie onmisbare tools voor hulpverleners

Om present te kunnen zijn voor de ander, moet je eerst present kunnen zijn voor jezelf. Wat maakt je nou eigenlijk een presente professional? En waarom kan dat vaak zo moeilijk zijn?

Echt aanwezig zijn, zonder oordeel, ruimte makend voor wat zich ook maar aandient, dat allemaal kunnen ‘containen’, zonder projecties, zonder te sturen èn zonder te dobberen – ga er maar aan staan...

Tools uit de mindfulness, zelfcompassie en focussing geven je precies de juiste mix van ingrediënten om ècht present te zijn, voor jezelf en de ander.

Lees verder...