In de Persoonsgerichte Experiëntiële benadering van therapie staan de persoon van cliënt, zijn persoonlijke belevingswereld en zijn wens tot verandering centraal. De begeleiding is dus is primair persoonsgericht en niet uitsluitend symptoom- of klachtgericht. Je helpt de cliënt emoties, gedachten en gedrag in een doorleefde samenhang met de eigen situatie en geschiedenis een plaats te geven en te veranderen.

Binnen persoonsgerichte experiëntiële benadering is het uitgangspunt dat mensen zelf kunnen - en in existentiële zin ook moeten - kiezen op welke wijze zij hun leven vorm geven. De therapeut helpt de cliënt om emoties en gedachten in samenhang te brengen met de eigen situatie en geschiedenis. De cliënt leert zichzelf beter kennen, leert eigen mogelijkheden benutten en leert om te gaan met beperkingen. Cliënten die persoonsgericht worden begeleid spreken vaak van meer gaan 'samenvallen' met zichzelf, van meer authentiek kunnen leven. Dit vergroot hun mogelijkheden en vermindert hun dagelijkse ervaring van stress, problemen en symptomen.