Cursus Psychopathologie/DSM-5

Sociaal professionals krijgen in hun werk regelmatig te maken met cliënten die last hebben van psychische en psychiatrische klachten. Om deze cliënten goed te kunnen begeleiden is up-to-date basiskennis van psychopathologie nodig. Niet alle sociaal professionals hebben hier eerder uitgebreid onderwijs in gevolgd. Bij anderen is de basiskennis wel aanwezig, maar kan deze, mede door het verschijnen van de nieuwe DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), opgefrist en geactualiseerd worden. Psychiater Simon Hogerzeil heeft deze inspirerende driedaagse cursus ontwikkeld.

In drie lesdagen worden de deelnemers kritisch, maar in alledaagse taal, wegwijs gemaakt met betrekking tot veelgebruikte psychiatrisch vaktermen en begrippen. De belangrijkste psychiatrische stoornissen komen aan de orde. Hierbij ligt de nadruk niet bij het opsommen van symptomen, maar op inzicht in de onderliggende dynamiek. De docent introduceert eerst enkele basisprincipes uit de gehechtheidstheorie en de affectieve neurobiologie. Vervolgens legt hij uit hoe ogenschijnlijk uiteenlopende stoornissen kunnen worden begrepen vanuit deze basisprincipes. In zijn betoog staat het belang van de therapeutische (hechtings)relatie centraal.


Na deze cursus

Door deze cursus raken sociaal professionals meer vertrouwd met psychiatrische ziektebeelden en worden zij in staat gesteld empatischer én effectiever om te gaan met mensen met psychische en psychiatrische klachten. Door deze cursus krijgen zij een up-to-date inzicht in de psychopathologie en in de theorievorming achter het ‘contact maken met psychiatrische patiënten’.

In de lessen wordt tevens de betekenis van de recent verschenen DSM-5 besproken. Aan het einde van de cursus voelt de cursist zich toegerust om te werken met de DSM-5, heeft hij een 'no-nonsense' basiskennis van de psychopathologie en praktische handvaten en gesprekstechnieken om in gesprek te gaan met deze doelgroep.


Praktische informatie

Deze driedaagse cursus is een must voor mbo/hbo/wo opgeleide sociaal professionals die in hun werk te maken krijgen met cliënten met psychische en psychiatrische klachten.

Docent

Simon Hogerzeil werkt nu als FACT-psychiater met EPA (oa. schizofrenie) patienten. Na zijn opleiding in Den Haag werkte hij oa. met eerste generatie migranten (transculturele psychiatrie), in de acute psychiatrie (gesloten kliniek), en met volwassenen met autisme. Daarnaast is lesgeven zijn grote passie. Als supervisor en tutor mocht hij jarenlang artsen in opleiding tot psychiater begeleiden. Via de Hogeschool Utrecht en later de SAU geeft hij sinds 2009 les aan hulpverleners, BOPZ advocaten of rechters, en aan studentendecanen.

Kosten

  • Regulier: 650 EUR voor drie dagen
  • Studententarief: 350 EUR voor drie dagen (voor studenten die een meerjarige SAU postbachelor opleiding volgen). Deze kosten zijn inclusief lunch, koffie, thee en wifi, exclusief het studieboek.

Studieboek

Bak, M., Domen, P. & van Os, J. (2017). Innovatief leerboek persoonlijke psychiatrie: terug naar de essentie. Leusden: Diagnosis Uitgevers.

De docent adviseert om het boek (met name hoofdstuken 3, 4 en 8) vooraf ‘scannend' door te nemen. Hij zal, naast zijn eigen opbouw en uitleg, de belangrijkste elementen uit dit boek laten terugkomen tijdens de lesdagen.

Data driedaagse

  • woensdag 13 november, 20 november en 27 november 2019;
  • 8 mei, 15 mei en 29 mei 2020;
  • 27 oktober, 3 november en 10 november 2020;
  • 5 februari, 12 februari en 19 februari 2021;
  • 4 februari, 11 februari en 18 februari 2022;
  • 3 juni, 10 juni en 17 juni 2022.

De cursusdagen hebben een inloop met koffie en thee vanaf 9:00. Om 9:30 start de les en deze duurt ongeveer tot 16:30.

Incompany

Heeft uw bedrijf of organisatie specifieke kennis- of opleidingsvragen? Wij kunnen u van dienst zijn met een op maat gesneden cursus Psychopathologie. Wij stemmen qua inhoud, niveau, duur en locatie af op de wensen en behoeften die binnen uw arbeidscontext spelen.

Omvang

Na het volgen van deze cursus krijgt u een bewijs van deelname met vermelding van de inhoud en studielast.

Toelatingseisen

U heeft affiniteit en ervaring met het onderwerp Psychopathologie en heeft daar in uw werk (betaald of onbetaald) mee te maken. Verder beschikt u over een afgeronde relevante mbo, hbo of universitaire opleiding.

Accreditatie

Al het onderwijs bij SAU is bij CRKBO en CPION geaccrediteerd op post-hbo niveau. Deze cursus is verder geaccrediteerd bij Registerplein.

Meer informatie

Graag meer informatie over deze cursus? Mail ons via [email protected] of bel ons op 06 11 10 50 67. Wij sturen u desgewenst onze informatie toe.


Reacties van cursisten:

Mijn complimenten voor de wijze waarop de docent het onderwerp “hechting” heeft uitgelegd. Het meenemen van persoonlijke voorbeelden maakte indruk op de studenten en gaf een aantal input om het begrip authenticiteit m.b.t. het begeleiden van leerlingen met syndromen, ziektebeelden en functiestoornissen te concretiseren. Nogmaals bedankt.
— Mw. drs. Nelly van Eenige, voorzitter expertgroep Toetsen & Beoordelen Seminarium voor Orthopedagogiek, 2017.
Als aanvulling op mijn post bachelor studie volgde ik een serie lessen ‘psychopathologie’ bij Simon Hogerzeil. Door zijn passie voor de psychiatrie en compassie met mensen, zijn de lessen van Hogerzeil levendig, praktijkgericht maar bovenal persoonlijk. De DSM 5 wordt verhelderd, maar vooral vermenselijkt; de nadruk van de lessen ligt op de zoektocht, die voorafgaat aan de zorgvuldige totstandkoming van de diagnose en behandeling van mensen met een psychische vraag.
— Mw. Mieke Spliethof, cursist 2017.
Ik ben ontzettend tevreden over de cursus en de manier van lesgeven door de docent en psychiater. Zijn enthousiasme straalt er vanaf en dit heeft hij ook weten over te dragen op mij. Hij gebruikt praktijkvoorbeelden en humor. Zijn kritische blik op de DSM vind ik erg goed! Dat houdt ons allemaal scherp! Ik heb ontzettend veel aan de cursus gehad. Juist doordat we geen rijtjes moesten leren, maar gekeken hebben naar menselijke patronen en gedragingen die ik ook bij mijzelf kon herkennen. Heel erg bedankt hiervoor, ik zal het overige aanbod van de SAU in de gaten houden!
— Daphne van den Hoek, cursist 2018.