Goedgekeurde vooropleidingen

De volgende vooropleidingen bevatten voldoende psychosociale basiskennis om na een SAU post hbo opleiding (incl. aanvullend studietraject), onder de huidige regelingen, toegelaten te worden tot beroepsverenigingen.

MWD, SPH, CMV, CT, Social Work, kunstzinnige therapie, hbo toegepaste psychologie, bachelor wo psychologie, pedagogiek, humanistiek, pastoraal werk, master orthopedagogiek, hbo counseling, HBO-V, gezondheidswetenschappen (afstudeerrichting geestelijke gezondheidskunde en GGZ), bewegingsagogie/psychomotorische therapie, of een opleiding die tot een ECP-certificaat leidt.

Deze vooropleiding dient officieel erkend te zijn, d.w.z. NVAO geaccrediteerd zijn. De student dient zijn certificaat/diploma in principe ná 1989 behaald te hebben.